RSS

Mesečne arhive: jun 2016

Postoje samo elementarne čestice i ništa drugo

    nvvam   Prvi put sam ovo čuo od profesora Ivana Aničina. Postoje samo elementarne čestice i ništa drugo…Sve: atomi, molekuli, kristali, ćelije, planete, magline, galaksije, izgrađeno je od elementarnih čestica.
   Mozak sam odmah nalazi asocijacije. Postoje samo slova ili znakovi od kojih je izgrađeno na hiljade reći, od reči rečenice, od rečenica pripovetke, eseji, filozofska dela, romani i čitava literatura naše civilizacije. U dekadnom sistemu ima deset cifara od kojih je izgrađena čitava matematika.
     Ričard Fajnman kaže:
    smečZamislimo, da sutra treba da nestanu svi ljudi sa ove planete, zajedno sa svim svojim tehničkim
ostvarenjima, umetničkim delima, gradovima i putevima – da jednostavno čovek, i sve što je čovečanstvo ikad napravilo, nekim čudom iščezne.
    Zamislimo, da imamo priliku, pre tog nestanka, da nekim budućim inteligentnim stanovnicima planete,
ako se takvi ikad pojave, ostavimo samo jednu ideju, ili koncept, kao poruku koja bi im omogućila da rekonstruišu, potpuno ili delimično, našu današnju civilizaciju. Koja bi to poruka bila?
    Treba im poručiti, da uzroke svim pojavama koje vide oko sebe traže na sve manjim i manjim skalama. Da su događaji koje vide u živom svetu, na primer, posledica dešavanja u živim ćelijama, da su aktivnosti ćelija posledica hemijskih reakcija na molekularnom nivou, da se ponašanje molekula može izvesti iz osobina atoma koji ih čine, da su osobine atoma određene njihovom mikroskopskom strukturom, i tako dalje sve do elementarnih čestica – elektrona, mezona, fotona, kvarkova i njihovih osobina.

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 27. juna 2016. inč Fizika +8

 

Kuda i kako dalje?

nh-surface    Pošto se sonda Novi Horizonti, prošavši pored Plutona uputila ka periferiji Sunčevog sistema vreme je da počnemo da razmišljamo o dostizanju novih granica.
    To može da bude najbliži zvezdani sistem Alfa Kentaur, udaljen 4,3 svetlosne godine od Sunca. Ovaj sistem se sastoji od tri zvezde, Alfa Kentaur A, B i C. Ova zadnja je mali crveni patuljak i poznata je kao Proksima Kentaur. Da li u ovom sistemu postoje planete još zasigurno ne znamo. Otkriće planete u orbiti Alfa Kentaur B, je objavljeno  2012. pa je opovrgnuto. Jedna studija je 2015. objavila postojanje planete u orbiti zvezde B ali i to nije sigurno.
Mi trenutno nemamo teleskop koji može direktno da vidi planete u ovom sistemu.
Udaljenost od 4,3 svetlosne godine je 40 triliona km. Ako bi koristili postojeću tehnologiju, robotske sonde poslate sa Zemlje bi do ovog sistema stigle za 40 000 godina.
    NASA-ina sonda Novi Horizonti se trenutno kreće brzinom od oko 58 240km/h. Da je bila usmerena ka sistemu Alfa Kentaur stigla bi tamo za 78 000 godina!
Treba osmisliti novu interstelarnu tehnologiju putovanja. 

    Još od 1973 radi se na iznalaženju novih, bržih načina putovanja. Sa brzinama od 4,5 ili čak 7,1 odsto brzine svetlosti ceo put bi trajao od 100 do 50 godina.
Ako bi ostvarili 10 odsto brzine svetlosti put bi trajao 43 godine pod pretpostavkom da se pri toj brzini prođe kroz sistem. Sa zaustavnim putem putovanje bi trajalo 100 godina.
Ovo nije jedini problem. Treba osmisliti i novu tehnologju prijema signala sa interstelarnih sondi. Prijemne antene treba instalirati u spoljašnjem delu Sunčevog sistema kako bi mogli da primimo signal koji nam sonda šalje nazad.

Detaljnije na: PHYSORG

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 27. juna 2016. inč Astronomija

 

Fukoovo klatno- Umberto Eko

      Odlomak

   Samo za vas, sinovi nauke i znanja, napisali smo ovo delo.
Proučite knjigu, objedinite njen smisao koji smo raspršili i
razasuli na više mesta; ono što smo na jednom mestu prikrili, na
drugom smo pokazali, da bi vaša mudrost mogla da ga pojmi.
(Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, De occulta
philosophia, 3, 65)

    Praznoverje donosi nesreću.
(Raymond Smullyan, 5000 B.C., 1, 3, 8)

    CIMG4264Tada sam ugledao Klatno.

    Kugla, obešena za kraj dugačke žice pričvršćene za svod pevnice, opisivala je široke oscilacije u svoj svojoj jednakovremenoj veličanstvenosti.
     Znao sam – a svako bi u čaroliji tog spokojnog zamaha morao da oseti – da trajanje oscilacije zavisi od odnosa između kvadratnog korena dužine žice i onog broja π, koji po nekom božanskom zakonu, tako neshvatljivom za ovozemaljske umove, neizostavno povezuje obim i prečnik svih mogućih krugova na svetu – tako da je to putovanje kugle od jedne do druge krajnje tačke posledica zagonetnog dogovora najbezvremenijih od svih mera, jedinstva tačke vešanja, dvojnosti apstraktne dimenzije, trojnosti broja π, tajanstvenog četvorougla kvadratnog korena, savršenstva kruga.
    mk3 Znao sam i to da magnet koji se nalazi u osnovi vertikale tačke vešanja, prenoseći svoju poruku cilindru skrivenom u srcu kugle, obezbeđuje postojanost kretanja. Ta veštačka naprava bila je spremna da prkosi otporu materije, ali se nije suprotstavljala Zakonu Klatna, nego mu je čak i pomagala da se ostvari, jer bilo koja materijalna tačka koja poseduje težinu, obešena o nerastegljivu nit bez težine u praznom prostoru ne bi trpela otpor vazduha ni trenje u tački oslonca, a njeno pravilno njihanje bi večno trajalo.
   dsc01171    Odblesci bakarne kugle bili su mutni i menjali se pod poslednjim zracima sunca koji su prodirali kroz prozorska okna i padali na nju. Da je kao nekad svojim vrhom prelazila preko sloja vlažnog peska posutog po podu crkvene pevnice, pri svakom njihanju ocrtala bi plitku brazdu na podlozi, a pošto bi ta brazda svaki put samo neznatno menjala smer, sve više bi se proširivala poput useka, rova, nagoveštaja zrakaste simetrije – kao skica mandale, kao nevidljivi sklop pentagrama, zvezde, mistične ruže. U stvari ne, više nalik na događaj zabeležen u pustinjskom prostranstvu, tragovima lutanja koje su za sobom ostavile beskrajne povorke. Priča o sporim hiljadugodišnjim seobama; možda su i Atlantiđani tako krenuli sa ostrva Mu u svoja uporna i osvajačka skitanja, od Tasmanije do Grenlanda, od Jarca do Raka, od Ostrva Princa Edvarda do Špicberških ostrva. Vrh kugle je ponavljao, iznova pripovedao u sasvim sažetom periodu ono što su oni uradili između dva ledena doba, a možda rade to isto, sada kao glasnici Gospodara – možda negde na putu između Samoe i Nove zemlje, kad je u ravnotežnom položaju, vrh kugle dotiče Agartu, Centar sveta. I slutio sam da jedan te isti plan spaja Avalon i Hiperboreju sa australijskom pustinjom koja čuva zagonetku Ajers Roka.
    dsc01124U tom trenutku, u četiri po podne 23. juna, Klatno je usporavalo svoje kretanje na jednom kraju oscilirajuće ravni, da bi se tromo spuštalo prema središtu, pa na pola puta povratilo svoju brzinu i samopouzdano prodrlo u tajanstveni kvadrat sila koji mu određuje sudbinu.
    Da sam se dugo zadržao, neosetljiv na sate koji prolaze, posmatrajući tu ptičju glavu, taj vrh koplja, tu izvrnutu kacigu, kako u praznom prostoru ispisuje dijagonale i dodiruje suprotne krajeve svoje astigmatične kružnice, postao bih žrtva neverovatne opsene, jer bi me Klatno navelo da poverujem da je oscilirajuća ravan opisala pun krug i vratila se u početnu tačku, za trideset dva sata, pošto obrazuje spljoštenu elipsu – a elipsa kruži oko svog centra jednolikom ugaonom brzinom, koja je srazmerna sinusu geografske širine. Kako bi se obrtala da se tačka nalazi na vrhu kupole Solomonovog hrama? Možda su vitezovi i tamo pokušali. Možda se proračun, odnosno konačno značenje, time ne bi izmenili. Možda je Opatija Sen Marten di Šan pravi Hram. U svakom slučaju doživljaj bi bio savršen samo na Polu, jedinom mestu na kojem se tačka vešanja nalazi na produžetku Zemljine ose, gde bi Klatno ostvarilo svoj prividni ciklus za 24 sata.
   20130213_all_gal_e1_1hr Ali odstupanje od Zakona nije bilo u tome, Zakon je to ionako predviđao, nije u tome bilo narušavanja zlatne razmere zbog koje čudo više nije bilo tako zadivljujuće. Znao sam da se Zemlja okreće, a sa njom i ja, a sa mnom i Sen Marten di Šan i ceo Pariz, a svi zajedno se okrećemo pod Klatnom, koje u stvari nikada ne menja pravac svoje ravni, jer gore, gde ono visi i duž beskonačnog zamišljenog produžetka niti, u visinama koje sežu put najudaljenijih galaksija, nalazi se večno nepomična Nepokretna tačka.
Zemlja se okretala, ali mesto na kojem je pričvršćena nit bilo je jedina postojana tačka u vaseljeni.
    Stoga pogled nisam upirao toliko u zemlju koliko uvis, gde je nebo slavilo tajnu apsolutnog mirovanja. Klatno mi je pokazivalo da, dok se sve kreće, Zemljina kugla, Sunčev sistem, magline, crne rupe i svi sinovi velikog kosmičkog širenja, od prvih eona do najzgusnutije materije, samo jedna tačka stoji u mestu, stožer, klin, zamišljena kuka koja dopušta univerzumu da se okreće oko sebe. I ja sam u tom trenutku bio deo tog krajnjeg doživljaja i kretao se sa svim tim zajedno, ali mogao sam da vidim Nju – Nepomičnost, Stenu, Jemstvo, blistavu izmaglicu koja nije telo, nema obrise, oblik, težinu, količinu, ni osobine, ne vidi, ne čuje, ne podleže osećanjima, nema jedinstvo mesta, vremena i prostora, nije duša, um, mašta, mišljenje, broj, poredak, mera, suština, večnost, nije ni tama ni svetlost, nije ni greška ni istina.

Iz misli me prenu jasan i ravnodušan razgovor mladića sa naočarima i devojke koja ih nažalost nije nosila.
    „Ovo je Fukoovo klatno“, govorio je on. „Prvi eksperiment izveden je u podrumu 1851, zatim u Opservatoriji, a onda pod kupolom Panteona, žica je bila dugačka šezdeset sedam metara, a kugla teška dvadeset osam kila. Najzad, od 1855. nalazi se ovde, manjih je dimenzija i visi iz onog otvora, na sredini krstastog svoda.“
    „I šta radi? Samo se tako klati?“
    „Dokazuje da se Zemlja okreće. Pošto je tačka vešanja nepomična…“
    „A zašto je nepomična?“
    „Zato što tačka… kako bih rekao… u svojoj centralnoj tački, obrati pažnju, svaka tačka koja se nalazi u središtu tačaka koje vidiš, e ta tačka – geometrijska tačka – ne vidiš je, jer nema dimenzije, a kad je nešto bez
dimenzija, ne može da ide ni levo ni desno, ni dole ni gore. To znači da se ne okreće. Shvataš? Ako tačka nema dimenzije, ne može da se okreće oko sebe. Uopšte i nema sebe…“
    „Čak ni kad se Zemlja okreće?“
    „Zemlja se okreće, ali tačka ne. Tako je, ako ti se sviđa, a ako ti se ne sviđa, možeš da se slikaš. U redu?“
    „Boli me briga, njena stvar.“
    Nesrećnica. Iznad njene glave nalazilo se jedino pouzdano mesto u vaseljeni, jedino izbavljenje od prokletstva zvanog panta rei, a ona je mislila da se to tiče samo te tačke, a ne i nje. I zaista, par se ubrzo udaljio – on je svoje znanje crpao iz nekog udžbenika koji mu je uskratio mogućnost divljenja, ona neosetljiva, nedodirljiva za jezu beskraja, ni jednom ni drugom nije se urezao u pamćenje zastrašujući doživljaj tog susreta – za njih prvog I poslednjeg – s Jednim, Beskrajnim, Neizrecivim. Kako je moguće da nisu pali na kolena pred oltarom izvesnosti?

fk4    Ja sam ga posmatrao s dubokim poštovanjem i strahom. U tom trenutku bio sam siguran da je Jakopo Belbo u pravu. Kad mi je pričao o Klatnu, njegovo uzbuđenje pripisivao sam estetskom sanjarenju, tom bezobličnom raku koji je postepeno poprimao obličje u njegovoj duši, a njegovu igru, korak po korak, preobražavao u stvarnost a da on to nije ni primećivao. Ali, ako je bio u pravu za Klatno, možda je i sve ostalo bilo istina, Plan, Kosmička zavera. Možda je onda u redu što sam došao tu dan uoči dugodnevice. Jakopo Belbo nije lud, jednostavno je igrom slučaja, putem Igre, otkrio istinu.

    Samo što spoznaja Božanske istine ne može dugo da potraje a da ti ne poremeti pamet.
    Tada sam pokušao da odvratim pogled, sledio sam krivu liniju koja je polazila od kapitela na stubovima poređanim u polukrug, protezala se duž ojačanja svoda prema njegovom vrhu, kao da ponavlja tajnu gotskog luka koji se drži bez potpore, vrhunac statičkog licemerja koje je ubedilo stubove da guraju uvis nosače svoda, a nosače opet, pošto ih pritiska završni svodni kamen, da drže stubove prikovane za tle, a svod je tu zapravo i sve i ništa, posledica i uzrok u isti mah. Ali sam shvatio da je to što sam zanemario Klatno koje visi sa svoda da bih se divio samom svodu isto kao da neću piti vodu na izvoru da bih se napojio na studencu.
    Pevnica Sen Marten di Šana postojala je samo zato što je, zahvaljujući Zakonu, moglo da postoji Klatno, a Klatno je postojalo zato što postoji pevnica. Ne možeš pobeći od beskraja, pomislio sam, bekstvom u neki drugi beskraj, ne možeš pobeći od istovetnog obmanjujući se da možeš da pronađeš različito.
    P1000696-763027mmI dalje nisam mogao da odvojim pogled od kamena na vrhu svoda, ali sam se odmicao idući unatraške korak po korak – jer za svega nekoliko minuta koliko je prošlo otkad sam ušao, put mi se tačno urezao u pamćenje, a velike metalne kornjače, koje su se pomerale sa obe strane oko mene, bile su dovoljno upečatljive da sam morao da opazim njihovo prisustvo krajičkom oka. Uzmicao sam duž tog crkvenog broda, prema izlaznim vratima, kad su se nada mnom iznova nadvile te preteće preistorijske ptice od iskrzanog platna i metalnih žica, ti zlokobni vilini konjici koje je nečija tajanstvena volja okačila na tavanicu crkvenog broda. Posmatrao sam ih kao metafore mudrosti sa mnogo više značenja i nagoveštaja nego što im je obrazovni povod navodno namenio. Let insekata i gmizavaca iz doba Jure, alegorija dugih seoba koje je Klatno sažimalo svojim kretanjem po podlozi, arhonti, izvitoperena stvorenja koja su se obrušavala na mene svojim dugim kljunovima kao u arheopteriksa, Bregeov, Blerioov, Esnoov aeroplan i Difoov helikopter.
    Tako se zapravo ulazi u Konzervatorijum, odnosno Conservatoire des Arts et Métiers u Parizu, prvo prođete kroz dvorište iz osamnaestog veka, pa stupite u staru opatiju, oko koje je kasnije izgrađeno novije zdanje, dok je nekada bila okružena crkvenim imanjem. Uđete i odmah vas zaslepi taj zaverenički spoj uzvišenog sveta nebeskih lukova i htoničnog skupa gutača nafte.
Na tlu se niže povorka samohodnih vozila, bicikala i parnih kola, iz visina vrebaju avioni prvih avijatičara. Neki od tih predmeta su ostali čitavi, premda im se boja oljuštila i nagriza ih zub vremena, a pri nejasnoj svetlosti, koja je delom električna, a delom prirodna, čini se da sve njih prekriva neka patina, kao lak na staroj violini. Od drugih su opet ostali samo kosturi, šasije, rasklimane poluge i osovine, poput sprava koje prete neopisivim mučenjima, jer već vidite sebe lancima prikovane za te ludačke postelje, gde bi bilo šta moglo da se pomeri i da vam se zariva u telo sve dok ne priznate.
    A iza tog niza starih, sada nepokretnih vozila zarđale duše, tih jasnih svedoka tehnološke gordosti, koja ih je izložila da bi im posetioci iskazali poštovanje, nalazi se pevnica, s leve strane je čuva Kip slobode, smanjena kopija kipa koji je Bartoldi projektovao za neki drugi svet, a s desne strane nad njom bdi Paskalov kip. Oscilovanje Klatna u Pevnici okružuje prizor nalik na košmar nekog bolesnog entomologa – pipci, klešta, štipaljke, članci, krila, kandže – groblje mehaničkih leševa koji bi mogli svi odjednom ponovo da prorade – magneti, monofazni transformatori, turbine, konvertori, parne mašine, dinamo-mašine – a u dnu iza Klatna, u hodniku pod svodovima stoje asirski, haldejski i kartaginski idoli, veliki Baali čije utrobe su davno izvrnute, nirnberške device sa ogoljenim srcima izbodenim klinovima, ono što je ostalo od davnašnjih aeroplana – neopisiv venac kipova koji su pali ničice pred Klatnom, kao da je neko osudio sinove Razuma i Svetlosti da večno bdiju nad simbolom Baštine i Mudrosti.
14373327-le-pendule-de-foucault-regagne-le-pantheon    A turisti se dosađuju, plate svojih devet franaka na blagajni, dok je nedeljom ulaz besplatan. Zar mogu da se sete nekog drugog sem one stare gospode iz devetnaestog veka, brade požutele od nikotina, sa zgužvanim i masnim okovratnikom, kravatom vezanom u čvor, u redengotu koji zaudara na ustajali duvan, prstiju potamnelih od kiselina, uma zatrovanog akademskim 
surevnjivostima, na te utvare kao iz vodvilja koje su se jedna drugoj obraćale sa cher maître, i da pomisle kako su one postavile predmete ispod tih lukova iz silne želje za pokazivanjem, da bi zadovoljile radikalne buržoaske poreske obveznike, u slavu veličanstvenog i sudbonosnog progresa? Ne, nikako, Sen Marten di Šan prvobitno je zamišljen kao starešinski manastir, a potom kao muzej revolucije, kao zbirka tajnovitih znanja, te su ti avioni, te samohodne mašine, ti elektromagnetni kosturi tu zato da bi zapodenuli neki razgovor čiji mi je obrazac još uvek izmicao.
    Zar je trebalo da poverujem u obmanu zapisanu u katalogu: da je taj velelepni poduhvat smislila gospoda iz Konventa da bi masama podarila svetilište svih umeća i veština, kad prosto bode oči da je to isti onaj projekat,
čak opisan istim rečima koje Fransis Bejkon koristi u opisu Solomonove kuće u svojoj Novoj Atlantidi?
Zar je moguće da sam samo ja, odnosno da smo ja, Jakopo Belbo i Diotalevi naslutili istinu? Odgovor me je očekivao te večeri. Trebalo je samo da mi pođe za rukom da ostanem u muzeju posle zatvaranja i da sačekam ponoć.

    Nisam znao odakle će Oni ući – nagađao sam da u mreži pariske kanalizacije postoji tunel koji povezuje muzej sa nekim drugim mestom u gradu, možda blizu Kapije Sen Deni – ali sam pouzdano znao da, ako izađem, neću moći da se vratim tim putem. Stoga sam morao da se sakrijem i da ostanem u muzeju.
    Pokušao sam da se otrgnem od čarolije tog mesta i da trezveno pogledam prostoriju. Više nisam tražio otkrovenje već obično obaveštenje. Pretpostavljao sam da ću u drugim salama teško pronaći neko skrovište gde me čuvari neće otkriti (to im je posao, kad dođe vreme zatvaranja, moraju da obiđu sve sale da se neki lopov negde ne zavuče), ali brod nekadašnje crkve krcat je vozilima, zar nije najbolje da se zavučem u neko od njih kao putnik? Da se živ sakrijem u mrtvom vozilu. Suviše igara već smo odigrali, moram da probam i tu.
    Hajde, samo hrabro, ne razmišljaj više o Mudrosti, vreme je da zatražiš pomoć od Nauke.
    312695_243468909037450_1910278753_nPreveli: Mirela Radosavljević i Aleksandar Levi

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 22. juna 2016. inč Fizika i umetnost

 

Zemljino jezgro je mlađe od njene kore

moho 1   Vreme u jezgru sporije teče nego na površini Zemlje.
Istraživači u Danskoj su izračunali relativnu staros površine Zemlje u odnosu na njeno jezgro i dobili podatak da je jezgro 2,5 godine mlađe od kore.
   Ričard Fejnman je još 1960.-tih na jednom od svojih predavanja na Kaltehu rekao da je zbog vremenske dilatacije Zemljino jezgro „dan ili dva.“ mlađe od njene kore.
   Albertu Ajnštajn ukazuje da prostor nije fiksan, to nije nepromenljiva pozadina ili pozornica na kojoj se kosmički događaji odvijaju ispred statičnih kulisa. Prostor je fleksibilan i pod uticajem objekata i dešavanja u njemu. Ajnštajnova Opšta teorija relativnost ukazuje da veliki objekti, planete i zvezde, zakrivljuju tkivo prostor-vreme.
 Gravitacioni potencijal gravitacionog polja tako utiče na vreme, ili ustaljenim žargonom rečeno, brzinu kojom vreme prolazi. Zbog toga bliže centru Zemlje, u blizini jezgra vreme sporije teče nego na površini. To znači da je materijal koji čini jezgro mlađi od materijala koji čini koru.

923421   Jače gravitacijiono polje usporava vreme. Na Mesecu vreme teče brže nego na Zemlji. Kosmonautima u ISS vreme teče brže nego nama na površini Zemlje. Na Jupiteru bi nam vreme teklo sporije nego na bilo kojoj planeti. U Sunčevom sistemu vreme bi nam teklo najsporije na Suncu. Po Ajnštajnovoj Opštoj teoriji relativiteta jedna sekunda na Zemlji traje 1,000002 Sunčevih sekundi. Približavanjem telima veće mase vreme usporava. Na rubu horizonta događaja crnih rupa vreme staje.

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 21. juna 2016. inč Fizika +7

 

Druga detekcija gravitacionih talasa

   MIT-LIGO-II_0U galaksiji, udaljenoj 1,3 milijardi svetlosnih godina dve crne rupe su pre oko 1,3 milijardi godina stupile u uzajamno gravitaciono delovanje. Veća crna rupa je imala masu 36 a manja 29 puta veću od mase Sunca. Jako gravitaciono delovanje ih je ubrzalo do polovine brzine svetlosti. U deliću sekunde je došlo do njihovog sudara. Ovako intenzivan događaj izazvao je deformaciju ili talasanje prostora i vremena.
   Novonastala crna rupa sada ima masu 62 puta veću od mase Sunca.Tri solarne mase pretvorene su u energiju koja je omogućila nastanak oscilacija ili iskrivljenje prostora- vremena.              
   Oluja gravitacionih talasa posle 1,3 milijardi godina dostigla je “obale” naše Zemlje. Tu je talasanje prostora-vremena veoma malo, manje od veličine protona, da od buke i drugih vibracija naše planete ne može da se meri.
04KJER0243    Rukovodeći se Ajnštajnovom Opštom teorijom relativiteta, koja je predvidela postojanje gravitacionih talasa, ljudi su u poslednjih 20-tak godina uspeli da naprave uređaj koji je to izmerio. Prvo detektovanje gravitacionih talasa urađeno je na Laserskoj interferometarskoj gravitacionoj opservatoriji (LIGO) 14. septembra 2015. LIGO se nalaze u Livingstonu u Luiziani i Hanfordu u Vašingtonu. Detektori se nalaze na udaljenosti većoj od 3 000km. Ova istraživanja finansira Nacionalna naučna fondacija SAD. LIGO je projektovan, izgrađen i njime upravlja Kalteh i MIT.

  Drugi put je gravitacione talase LIGO detektovao 26. decembra 2015.  Neverovatno slabe talase koji su došli do Zemlje su stvorile dve crne rupe u sudaru, udaljene 1,4 milijardi svetlosnih godina.
1m   Dok je prvi signal koji je LIGO detektovao bio sa jasnim vrhom, drugi signal je daleko slabiji, sa plićim oblikom talasa.

   Drugi gravitacioni talas je nastao u sudaru dve crne rupe, mase 14,2 i 7,5 puta mase Sunca. Talas koji je detektovan je nastao u poslednjim trenucima pred sudar crnih rupa. U poslednjoj sekundi pre spajanja, crne rupe su napravile 55 obrta jedna oko druge, krećući se brzinom jednakoj polovini brzine svetlosti. Sudar je oslobodio količinu energije, jednaku masi Sunca u formi gravitacionih talasa. Ova kataklizma koja se dogodila pre 1,4 milijardi godina proizvela je novu veću crnu rupu mase 20,7 puta veću od masa Sunca.
    IMG_20151226_101300mmOvo drugo detektovanje gravitacionih talasa, još jednom potvrđuje Ajnštajnovu teoriju relativiteta i uspešno testira sposobnost LIGO da otkrije veoma male gravitacione talase.
    „Ovo je nova era astronomije, sada možemo da istražujemo svemir na način koji nikada ranije nismo mogli ni da zamislimo.“ kaže Liza Barsoti,  istraživač na MIT i član LIGO tima.
    Za četiri meseca LIGO detektori su otkrili dva signala gravitacionih talasa, proizvedena u sudaru dva različita binarna sistema crnih rupa. Dejvid Šumejker, vođa tima koji je izgradio detektore kaže da „opservatorija trenutno prolazi kroz nadogradnju kako bi unapredila svoju osetljivost, a očekuje se da će sledeće posmatranje početi u jesen,“.
    Tim se nada da će više astrofizičkih otkrića pomoći u odgovoru na ključno pitanje: Kako dolazi do sudara crnih rupa? Postoje dva moguća scenarija kako se to može desiti. Po jednoj pretpostavci, ako su crne rupe nastale eksplozijom zvezda koje su ranije kružile jedna oko druge, pošto su postale crne rupe približavale su se jedna drugoj sve bliže do konačnog spajanja. Druga hipoteza ukazuje da dve nezavisne crne rupe u gustoj populaciji crnih rupa, mogu stupiti u uzajamno gravitaciono delovanje, i na kraju se spojiti.
    Ove jeseni će LIGO imati dodatnu pomoć od treće gravitacione opservatorije koja se nalazi u blizini Pize u Italiji. Novi dizajn gravitacione interferometarske opservatorije će biti još osetljiviji nego  sadašnji LIGO što će omogućiti posmatranje najranijih događaja u univerzumu. Univerzum je nepropustan za svetlo u prvih 380 000 godina posle Velikog praska. Gravitacioni talasi jedini mogu da se probiju kroz mračno doba. Oni su jedini potencijalni instrument koji nam omogućava da ispitamo sam početak vremena.

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 19. juna 2016. inč Fizika +7

 

Posveta Letnjoj školi fizike ZOO Palić 2000-2006

Foto album Palić, nedelja popodne, 12. juni 2016. posvećujem učesnicima Letnje škole fizike ZOO Palić 2000-2006

DSC00127m DSC00128m

DSC00131am DSC00134m

DSC00139am DSC00141m

DSC00144m DSC00150m

DSC00151m DSC00157am

DSC00177am DSC00183m

DSC00206m DSC00210m

DSC00215aam DSC00220m

DSC00231m DSC00232m

 

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 15. juna 2016. inč Fotografija

 
 
%d bloggers like this: