RSS

Mesečne arhive: februar 2019

Nova saznanja o bliskom susretu Mlečnog puta i Andromede

     Mlečni put pripada skupu galaksija, poznatom kao Lokalna grupa, zajedno s galaksijama Andromeda i Triangulum. Prethodne studije Lokalne grupe galaksija su na osnovu opažanja, svemirskog teleskopa Habla i zemaljskih teleskopa otkrile da su se orbite Andromede i Trianguluma s vremenom promenile. Ove galaksije su od nas udaljene  2,5 i 3 miliona svetlosnih godina i dovoljno su blizu jedna drugoj da mogu biti u gravitacionoj interakciji.
      Buduće putanje tri spiralne galaksije, našeg Mlečnog puta, Andromede(M31), i Triangulum (M33).

      Na slici je prikazan njihov trenutni položaj. Strelice na trajektorijama pokazuju smer kretanja galaksija i njihove pozicije, 2,5 milijardi godina u budućnost, dok krstići označavaju položaj za oko 4,5 milijardi godina. Mlečni put i Andromeda će napraviti svoj prvi bliski susret, na udaljenosti od oko 400 000 svetlosnih godina za 4,5 milijardi godina. Nastaviće da se kreću jedna prema drugoj i naposletku će se spojiti i formiraće eliptičnu galaksiju. Linearna skala od milion svetlosnih godina odnosi se na putanje galaksija.
     ESA-in satelit Gaia je lansiran 2013. sa ciljem da omogući stvaranje najpreciznije trodimenzionalne karte Mlečnog puta. Nova studija pokazuje da on može da pruži uvid u strukturu i dinamiku drugih obližnjih galaksija. Misija je do sada objavila dve serije podataka iz 2016. i 2018. godine.
     Gaia posmatra i meri pojedinačno kretanje zvezda unutar naše galaksije i unutar galaksija Anromede i Triangulum sa preciznošču bez presedana. U ovom istraživanju korišteni su podaci iz druge faze posmatranja u aprilu 2018. godine. Gaia trenutno omogućava najpreciznije 3D mapiranje zvezda u obližnjem svemiru.  Kretanje zvezda koje Gaia meri ne samo da otkriva kako se svaka od ovih galaksija kreće kroz prostor, već i kojom brzinom i kako rotira oko svoje ose. Kombinujući ranija opažanja s novim podacima sa Gaie, određeno je kretanje i putanja Andromede i Trianguluma u milijardama godina u prošlosti i budućnosti.
     Tako su dobijeni podaci na osnovu kojih se može bliže odrediti vreme sudara Andromede i Mlečnog puta. Kretanje Andromede se donekle razlikuje od ranijih procena. Njen sudar sa našom galaksijom se neće dogoditi za 3,9 milijardi, nego za 4,5 milijardi godina.

       Izvor:ESA

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 9. februara 2019. inč Astronomija

 

Zakrivljenost Mlečnog puta

    Astronomi sa Univerziteta Macquarie iz Sidneja u Australiji i Kineske akademije nauka koristili su 1339 zvezda cefeida za mapiranje naše galaksije. Otkrili su da je disk Mlečnog puta iskrivljen i da se sve više krivi što su zvezde dalje od centra galaksije.

    „Mi obično mislimo da su spiralne galaksije ravne, kao što je Andromeda koju lako vidimo kroz teleskop“, kaže profesor Ričard de Grijs, astronom koautor sa Univerziteta Macquarie.

     Već 50 godina postoje indicije da su oblaci vodonika u Mlečnom putu iskrivljeni. Nova karta pokazuje da zakrivljeni deo Mlečnog put sadrži mlade zvezde. Nejasno je koliko su zvezdane i gasne morfologije naše galaksije međusobno konzistentne. „Teško je odrediti udaljenost od Sunca do delova spoljašnjeg gasnog diska Mlečnog puta ako se nemaju jasne predstave o tome kako taj disk zapravo izgleda“, kaže Xiaodian Chen, vodeći autor Kineske akademije nauka u Pekingu.

   Tim je izgradio mapu koristeći 1339 velikih pulsirajućih zvezda- cefeida. To su mlade zvezde, četiri do dvadeset puta masivnije od našeg Sunca i do 100 000 puta svetlije. Zvezde velikih masa žive brzo i umiru mlade, za samo nekoliko miliona godina sagorevaju svoje gorivo. Period njihovog pulsa je od jednog dana do jednog meseca i manifestuje se kao promena njihovog sjaja, što se može koristiti za precizno određivanje njihove udaljenosti. Cefeidi su primarni indikatori udaljenosti sa tačnošću udaljenosti od 3–5% i pružaju jedinstvenu priliku za razvoj precizne trodimenzionalne slike i kreiranje grubog modela galaktičkog diska. Podatke o ovim cefeidama pružio je WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer).

    „Otkrili smo da u našoj 3D kolekciji 1 339 cefeida i plinska ploča Mlečnog puta blisko slede jedno drugo. Ovo daje novi uvid u formiranje naše galaksije “, kaže profesor Ričard de Grijs.

    Kombinujući svoje rezultate sa ranijim zapažanjima, istraživači su zaključili da je iskrivljeni spiralni obrazac Mlečnog puta najverovatnije uzrokovan obrtnim momentom masivnog unutrašnjeg diska galaksije.

    „Ova nova morfologija pruža ključnu ažuriranu mapu za proučavanje kretanja zvezda naše galaksije i porekla diska Mlečnog puta“, kaže Licai Deng, viši istraživač u Kineskoj akademiji nauka i koautor rada.

    „Većina materije u Mlečnom putu je tamna materija, ona je suštinski deo našeg univerzuma“, kaže Ričard. „Ali nemamo apsolutno nikakvu ideju o tome šta je tamna materija ili čak i gde je. Naše istraživanje koje pokazuje oblik Mlečnog puta, moglo bi nam pomoći da odredimo kako se tamna materija distribuira oko naše galaksije.“

    Sa velike udaljenosti naša galaksija bi izgledala kao tanak disk zvezda koje kruže jednom u nekoliko stotina miliona godina oko svog centralnog regiona, gde se njih stotine milijardi uzajamnim gravitacionim delovanjem drže zajedno. Gravitacija je mnogo slabija u udaljenom spoljašnjem disku galaksije. Tamo, atomi vodonika koji čine većinu gasnog diska Mlečnog puta više nisu ograničeni na tanku ravan, već daju disku iskrivljen izgled.

    Ova morfologija pruža presudnu, ažuriranu mapu za proučavanje kinematike i arheologije galaktičkog diska.

     Rad je objavljen u Nature Astronomy

      Izvor: scienceinpublic

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 6. februara 2019. inč Astronomija

 
 
%d bloggers like this: