RSS

Mesečne arhive: novembar 2016

Podsticaji

img_20161030_115832m    Nikola Tesla je za sebe govorio da je automat kojeg pokreću podsticaji koji dolaze iz neposredne prirodne sredine. Na jednoj strani podsticajni impuls a na drugoj izazvana manifestacija događaja, radnji, pojava i stvari. Treba samo naći ono što ih fizički povezuje a što je prikriveno jer naša čula to ne osećaju. To je tako u svetu u kom se materija organizuje u određene sisteme po kauzalitetu. Tesli je verovatno to bila početna ideja koja mu je omogućila da konstruiše prve teleautomatske uređaje.  
   
img_20161030_115838m img_20161030_115845m 

   (Moja) duhovna aktivnost… dovela me (je) konačno do saznanja da sam ja samo jedan automat, lišen slobodne volje u razmišljanjima i delovanju, koji samo odgovara na uticaj okoline. Naše telo je skup usklađenih mehanizama, pokreti koje činimo su brojni i složeni a spoljašnji utisci na naša čula su u tolikoj meri delikatni i nedokučivi da je običnom čoveku teško da ih razume.
… postao sam svestan da je svaka moja misao nametnuta spoljnim utiskom… (i) sve što sam radio (je) bilo na sličan način podstaknuto. Vremenom mi je postalo savršeno jasno da sam bio samo automat obdaren mogućnošću kretanja, koji odgovara nadražajima čula i prema tome se ponaša i misli.
   img_20161030_120051m    Mnogo veći broj ljudi nije svestan šta se događa oko njih i u njima … Najobičnije svakodnevne pojave su za njih misteriozne i neobjašnjive. Čovek može da se iznenada rastuži i da s mukom traži objašnjenje, a mogao je da shvati da je do toga došlo prosto zato što je jedan oblak zaklonio Sunce…Nepotpuno zapažanje je samo oblik neznanja i odgovorno je za mnoga bolesna shvatanja i pobede ludih ideja. …
   Naša tela su … izložena spoljašnjim uticajima… Mi smo automati koje potpuno kontrolišu sile sredine… automati koji su pogrešno shvatili rezultujuću silu spoljnjih impulsa kao slobodnu volju. Naši pokreti i druge radnje služe očuvanju života … Sve dok je organizam u odličnom stanju on reaguje tačno na sile koje ga pokreću, ali onog trenutka kada nastane neki poremećaj u … čoveku, njegova snaga za samoodržanjem slabi. … ukoliko neko ogluvi, ako mu vid oslabi ili su mu udovi povređeni, šanse za njegov dalji opstanak su umanjene… određena oštećenja mozga koja manje ili više slabe vitalne kvalitete automata ubrzavaju njegovu propast. Vrlo osećajno(m) i posmatranju sklono(m) biću sa … visokorazvijenim i potpuno netaknutim mehanizmom koji se ponaša u skladu sa promenljivim uslovima okoline, … priroda … omogućava da izbegne opasnosti koje su prikrivene da bi se direktno uočile…

img_20161030_122137m    Ideja o konstruisanju automata … davno mi je pala na pamet…Na njoj (sam) počeo aktivno da radim tek 1893. godine kada sam počeo istraživanja u radiotehnici… konstruisao sam izvestan broj automatskih mehanizama, kojima se upravljalo iz daljine …

    Automati kojima upravlja operator u okviru svog vidokruga su prvi grubi koraci u razvoju nauke o teleautomatici … Naredno logičko poboljšanje…su automatski mehanizmi van vidokruga i na velikoj udaljenosti od upravljačkog centra…
       Izgradnjom odgovarajućih postrojenja biće moguće projektil…lansirati u vazduh i spustiti gotovo tačno na svako predviđeno mesto, makar ono bilo hiljadama milja udaljeno. . Sigurno da ćemo proizvoditi takve teledirigovane aparate koji će biti u stanju da se ponašaju kao da raspolažu sopstvenom inteligencijom … Još 1898. godine predložio sam predstavnicima jednog velikog industrijskog koncerna da proizvedu i javnosti prikažu automobilsko vozilo koje bi samo obavljalo neobično veliki broj radnji, od kojih bi neke bile srodne rasuđivanju. U tom trenutku, međutim, moj predlog je smatran nerealnim i od njega nije bilo ništa.
Citati iz autobiografije Nikola Tesla- Moji izumi
 img_20161030_120446m img_20161030_121406m

   Daljinskim upravljačem uključujemo TV i pritiskom određene tipke biramo kanal na kom se daje željeni film koji će u narednom vremenu odrediti naše emocije i našu misao. Tačom na displeju mobilnog telefona prilikom slanja poruka izazivamo manifestaciju električnih, mehaničkih i svetlosnih pojava u telefonu primaoca naše poruke, plus buru emocija. Kada okrenemo ključ da upalimo motor automobila pokrećemo složene mehaničke pojave koje se prenose i na okolnu sredinu.
    img_20161030_120905mU mehanizmu teleautomatike bitno je znati odakle dolazi podsticaj, gde treba “pritisnuti dugme” i pokrenuti određenu radnju ili pojavu.

Odakle dolazi podsticaj pa se okrećemo prema stvarima ili pojavama u prirodi, posmatramo ih, crtamo, snimamo, opisujemo, analiziramo i na kraju ih kreiramo tako da nam budu korisne.

    Ljudska vrsta je napravila mašine i poslala ih u svemir. Prošpartali smo Sunčevim sistemom, od Merkura do Plutona i dalje. U međuzvezdanom prostoru merimo vrstu, snagu, pravac, img_20161030_122148msmer i količinu vansolarnih čestica. Sa orbite i po površini Marsa skupljamo informacije o hemijskom sastavu njegove prašine, stena i vazduha, jačini gravitacionog polja. Roveri šetaju površinom Marsa, fotkaju je, skeniraju, buše stene, skupljaju uzorke, analiziraju. Svim tim radnjama se upravlja daljinskim putem iz određenih zemaljskih stanica.
    Ponekad se ispred neke prirodne pojave koja me privuče i zainteresuje osećam kao kosmička sonda ili marsov rover, samo ne znam čija, i sa kojim ciljem i kojom misijom to radim.

Jezero Palić, snimljeno 30. 10. 2016.

 

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 1. novembra 2016. inč Fotografija

 
 
%d bloggers like this: