RSS

Arhive kategorija: Fizika +6

Predmet fizike

    Aristotel se pitao: „Zašto radije postoji nešto nego ništa?“  Niko još nije odgovorio na to pitanje. Ali na mnoga druga pitanja je odgovoreno. To nešto ne može da nastane iz ništa. Kada nam se čini očiglednim da tu nešto pored nas nastaje iz ničega ili da se pretvara u ništa to je zbog ograničenosti naših čula.Svemir je večan, nema ni početka ni kraja, on samo menja svoj oblik.

   Još starogrčki filozofi su govorili da je materija ono od čega sve nastaje, da je ona večna, nestvoriva i neuništiva.

   Danas se o Velikom prasku (Big Bengu) govori kao o nekom početku sveta. A šta ako je to samo jedna od promena koja traje i danas i trajaće u dalekoj budućnosti. Ona nema ni početak u dalekoj prošlosti, pre vremena u kom je mi zapažamo kao događaj. To što nemamo informacije o ničemu pre njega, to je priča koja će tek da bude ispričana.


 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 26. avgusta 2020. inč Fizika +6

 

Merenje

Utvrđivanje, ponavljanje, provera znanja

Veza: Fizičke veličine

uppz17 uppz2

uppz3 uppz28

uppz27 uppz9

uppz6 uppz10

uppz20 uppz15

uppz5 uppz21

uppz12 uppz8

uppz22 uppz13

uppz19 uppz24

uppz25 uppz26

uppz11 uppz1

uppz uppz14

uppz18 uppz23

 

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 18. februara 2016. inč Fizika +6

 

Težina i Sunčev sistem

Kolika je naša težina na planetama Sunčevog sistema možemo da vidimo na ovom sajtu:.http://www.exploratorium.edu/ronh/weight/index.html  Potrebno je samo da na određeno mesto napišemo svoju težinu na Zemlji i da pritisnemo Calculate.

Vodite računa da ne upišete svoju masu. Masa je stalna veličina i ista je na svim nebeskim telima.

Težina (Q) je promenljiva i zavisi od jačine gravitcionog polja. Težinu izračunavamo tako što pomnožimo svoju masu (m) sa jačinom gravitacionog polja (G). Ako nam je masa, na primer 70kg a (G ) na Zemlji je 9,81N/kg (dozvoljeno je zaokružiti na 10N/kg) onda nam je težina:

Q= m ·G

Q= 70kg · 9,81N/kg

Q=686,7N (zaokruženo 700N)

http://www.exploratorium.edu/ronh/weight/index.html

solar-system-i

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 12. januara 2014. inč Fizika +6

 

Merenje pomoću ruke


55_n  Rastojanja između nebeskih tela posmatranih iz neke tačke se mogu izražavati i u stepenima. Ako ispružite ruku a prste postavite u nekom od položaja kao na slici možete da odredite približna rastojanja između zvezda, horizonta i Sunca, Meseca ili nekog drugog nebeskog tela ili veličinu Sunca ili Meseca.

Ovako se mogu meriti veličine tela ili rastojanja između tela i na Zemlji.

    Nije po SI ali može da koristi…

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 9. januara 2014. inč Fizika +6

 

Težina na Mesecu

1dm3 vode ima masu 1kg.
Na ovu masu na Zemlji deluje gravitaciona sila od 9,81 N.
Zbog toga 1dm3 vode ima težinu od 9,81N.
Koliku težinu na Mesecu ima 1dm3 vode ako na njega tamo deluje gravitaciona sila od 1,64 N?
Q = m · G
Q = 1kg · 1,64N
Q = 1,64N

Image

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 8. januara 2014. inč Fizika +6

 
 
%d bloggers like this: