RSS

Arhive kategorija: Fizika +6

Merenje

Utvrđivanje, ponavljanje, provera znanja

Veza: Fizičke veličine

uppz17 uppz2

uppz3 uppz28

uppz27 uppz9

uppz6 uppz10

uppz20 uppz15

uppz5 uppz21

uppz12 uppz8

uppz22 uppz13

uppz19 uppz24

uppz25 uppz26

uppz11 uppz1

uppz uppz14

uppz18 uppz23

 

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 18. februara 2016. in Fizika +6

 

Težina i Sunčev sistem

Kolika je naša težina na planetama Sunčevog sistema možemo da vidimo ovde. Potrebno je samo da na određeno mesto napišemo svoju težinu na Zemlji i da pritisnemo Calculate.

http://www.exploratorium.edu/ronh/weight/index.html

solar-system-i

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 12. januara 2014. in Fizika +6

 

Merenje pomoću ruke


55_n  Rastojanja između nebeskih tela posmatranih iz neke tačke se mogu izražavati i u stepenima. Ako ispružite ruku a prste postavite u nekom od položaja kao na slici možete da odredite približna rastojanja između zvezda, horizonta i Sunca, Meseca ili nekog drugog nebeskog tela ili veličinu Sunca ili Meseca.

Ovako se mogu meriti veličine tela ili rastojanja između tela i na Zemlji.

    Nije po SI ali može da koristi…

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 9. januara 2014. in Fizika +6

 

Težina na Mesecu

1dm3 vode ima masu 1kg.
Na ovu masu na Zemlji deluje gravitaciona sila od 9,81 N.
Zbog toga 1dm3 vode ima težinu od 9,81N.
Koliku težinu na Mesecu ima 1dm3 vode ako na njega tamo deluje gravitaciona sila od 1,64 N?
Q = m · G
Q = 1kg · 1,64N
Q = 1,64N

Image

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 8. januara 2014. in Fizika +6

 
 
%d bloggers like this: