RSS

ZAKON ELEKTROMAGNETNE INDUKCIJE

    Hans Kristijan Ersted, 1821. otkriva magnetno polje oko električnog provodnika. To je pokazalo da električna struja uzrokuje pojavu magnetizma u prirodi. Nakon ove uočene veze električnog i magnetnog polja Majkl Faradej je počeo da razmišlja o obrnutom procesu, u kom magnetizam uzrokuje pojavu električne struje. Posle deset godina on uspeva da stvori prvu električnu struju pomoću magnetnog polja.
emi8 emi12

emi    Primarno električno kolo se sastoji od električnog izvora, prekidača, promenljivog otpornika (reostata R) i elektromagneta (I). Reostat omogućava promenu otpornosti pa time i promenu jačine struje u primarnom kolu. Promenom jačine struje menja se i jačina magnetnog polja elektromagneta, magnetna indukcija i magnetni fluks magnetnog polja.

   Sekundarno električno kolo se sastoji od solenoida i galvanometra ili nekog drugog indikatora električne struje. U ovakvom sistemu električna struja se javlja u četiri različita slučaja.

 emi1 emi2 emi3 emi4 emi5 emi6
emi7 emi10
Na osnovu pojave elektromagnetne indukcije nastaje električna struja u generatorima.

Utvrđivanje:

fzemi8 fzemi7

fzemi6 fzemi5

fzemi3 fzemi1

 

Zatvoreno za komentare.

 
%d bloggers like this: