RSS

Mesečne arhive: septembar 2015

Inicijalni test iz fizike

ItVII123Inicijalni test pokreće i inicira učenike na  početku nove školske godine koristeći pri tom njihova prethodno stečena znanja i umenja. Funkcija ovog testa može da bude višestruka. Posle dvomesečnog raspusta, za učenike je to svojevrsno ponavljanje, utvrđivanje, provera znanja, uvod u, ili priprema za novo gradivo nastupajuće školske godine. Za školu i nastavnike je provera efikasnosti rada i principa održivosti i trajnosti stečenog znanja i umenja njihovih učenika.

    Inicijalni testovi koji mogu da se vide po školama pa i na internetu obično sadrže 10-15 pitanja iz oblasti koje su obrađivane u toku prethodne školske godine. Neki nastavnici testovima obuhvataju i gradivo prethodnih godina.Testovi se štampaju, umnožavaju, podele učenicima na jednom od prvih časova na početku godine, učenici ih odrade, nastavnik ih pregleda i sve se otprilike završi na tome.Transparentnost ovakvih testova je ograničena i gotovo da je nema. Oni se ne ocenjuju. Rezultat se unosi u dokumenat koji se zove Praćenje učenika, koji može na lični zahtev da se pokaže roditelju ili staratelju.


ItVII12345678   Danas, komunikacione tehnologije, ako ih škola ima i ako su nastavnici osposobljeni da ih koriste, omogućuju da se ovaj test radi racionalnije i efikasnije. Evo jednog modela sa časa fizike. Svaki učenik odgovara na pet postavljenih problemskih test zadataka. Svaki zadatak je iz druge oblasti. Zadaci se daju preko monitora, smart table ili u kompjuterskoj učionici pa su transparentni i dostupni svim učenicima koji mogu da prate i da učestvuju u odgovaranju tj rešavanju zadataka. Dobro dizajnirani test zadaci koji od učenika zahtevaju logički pristup i korišćenje funkcionalnog znanja a ne reprodukciju, i dobro izabrana asocijativna vizuelna podloga kod učenika pobuđuju više mentalne procese, obezbeđuju pažnju i njihovo aktivno učestvovanje u rešavanju problema. Ako u odeljenju ima 20 učenika odeljenje će učestvovati u rešavanju 100 problemskih zadataka u dva školska časa. Ovo se čini vremenski neracionalnim ali je efikasno jer se postiže puna pažnja učenika, obuhvata se veća lepeza pojmova i problema, ponavlja se, utvrđuje i priprema za novo gradivo.

   Primeri inicijalnog testa iz fizike za VII razred

ItVII1234 ItVII11 ItVII12

ItVII ItVII12345679 ItVII123456

   Primeri inicijalnog testa iz fizike za VIII razred

ItVIII3 ItVII15 ItVIII1

ItVIII6 ItVIII7 ItVIII4

   Primer inicijalnog testa iz fizike za VI razreda

Učenicima VI razreda je fizika novi predmet pa test može da obuhvati predznanje učenika, naročito ono koje su stekli iz poznavanja prirode i matematike.

it VI1 it VI3 it VI6

it VI5 it VI2 ItVIII2

Prethodno se može sugerisati učenicima da u toku rada na testu, dok drugi javno rešavaju zadatke, sami u svojim sveskama evidentiraju svoje tačne i netačne odgovore. Na ovaj način se kod učenika, na egzaktan način razvija samosvest i sposobnost samoocenjivanja i samovrednovanja.

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 8. septembra 2015. inč Metodika-Primeri dobre prakse

 

Tipovi civilizacija u Univerzumu

Sl6m

Rad Nataše Stanaćev


Nikolaj Kardašev, ruski astrofizičar je 1964.  predložio način sistematizacije civilizacija u Univerzumu. Kako se civilizacija razvija i postaje naprednija njene potrebe za energijom se povećavaju. Za merilo tehnološkog nivoa civilizacije je uzeo količinu energije koju one imaju na raspolaganju i način obezbeđenja potrebne energije koju je svaka civilicija u stanju da sebi obezbedi.  

    Tipovi civilizacija po Kardaševu:

DSC08042am

Sova na Saturnovim prstenovima Duborez-Endre Vaštag

    Civilizacije I tipa

    Ove civilizacije su u stanju da koriste celokupnu energiju svoje planete kao i akumuliranu energiju svoje zvezde. To znači da one znaju da prikupljaju i skladište energiju svog sunca. One imaju kontrolu nad svim prirodnim silama na planeti, unutrašnjom energijom planete, vulkanima, meteorološkim vremenom, zemljotresima, svemirskim vremenom  u okruženju.

Naša civilizacija koja za sada uglavnom koristii energiju izumrlih biljaka i životinja, i tek je na početku korišćenja procesa fisije i fusije pripada nultom tipu civilizacija. Mi još nismo na ovoj skali. Da bi postali ovaj tip civilizacije mi bi trebali da proizvodimo  i posedujemo energiju veću više od 100 000 puta od one kojom danas raspolažemo. Pred nama je dug put pre nego što uđemo u članstvo civilizacija I tipa.

kosara 2a

Remiks Malog noćnog leta Kosare Bokšan Rad Milice Bracić

    

Civilizacije II tipa

     Ove civilizacije koriste energiju svoje zvezde. One transformišu svetlost svoje zvezde u energiju. Energiju svakog centimetra zvezde prebacuju na planetu ili gde im je to potrebno. One manipulišu fuzionim reaktorom svoje zvezde i kontrolišu njen životni vek. Nova ili supernova za njih nije problem. Posedovati kontrolu nad ovolikom energijom znači postati neuništiv.

  

Sl24

Rad Nataše Stanaćev

    Civilizacije III tipa

        Moći ovakvih civilizacija je teško zamisliti. One su u posedu  čitave galaksije. Ovo su gospodarske rase, aristokratija svemira, nadgradnja nadgradnje, svesni su svakog kutka i svake pojave u svojoj i drugim galaksijama. Ako opstanemo, i razvijamo se ovim trendom,  za stotine hiljada godina biološke, mentalne i mehaničke evolucije možda ćemo evoluirati u ovaj tip civilizacije.

     Kolonije inteligentnih bio-mehaničkih stvorova sposobnih da se samoreprodukuju imperijalno će zaposednuti svaki asteroid, planetu, satelit i svaku zvezdu u galaksiji, crpeći iz njih energiju koja će civilizaciji omogućiti egzistenciju. Ovakvim civilizacijama su jedina granica zakoni fizike.

    Kako su se znanja iz astrofizike i kosmologije vrtoglavom brzinom uvećavala astronomi su dodali još dva tipa civilizacija:

DSC06824acb

Radiša Lucić – Nastanak uma

        Civilizacija IV tipa

    U stanju je da koristi energetski resurs celog Univerzuma. Širenje svemira i crne rupe za njih nije problem, kao i putovanje iz univerzuma u univerzum.

    Civilizacija V tipa

   Ova civilizacija raspolaže energijom svih svetova u svim vremenskim linijama. Ova bića su kao bogovi, ona imaju znanje da manipulišu univerzumom kako hoće.

    Naša civilizacija je veoma daleko od ovih nivoa evolucije. Ipak ne treba isključiti mogućnost njihovog dostizanja. Ako brinemo o Zemlji, ako prestanemo sa ratovima, ako podstičemo i razvijamo nauku možda možemo da dostignemo ove najviše nivoe razvoja koje sada samo zamišljamo.

    Detaljnije na: Quarks to Quasars

 
1 komentar

Objavljeno od strane na 6. septembra 2015. inč Astronomija

 
 
%d bloggers like this: