RSS

II NJUTNOV ZAKON

Osnovni zakon kretanja

Zakon sile

   zs2Zakon inercije ili I Njutnov zakon kaže da svako telo teži da ostane u stanju relativnog mirovanja ili ravnomerno pravolinijskog kretanja sve dok mu neko drugo telo to stanje ne promeni.
   Da bi došlo do promene stanja mora da dođe do uzajamnog delovanja tela. Uzajamno delovanje tela se dešava posredstvom njihovih fizičkih polja. Pri uzajamnom delovanju tela u njihovim fizičkim poljima se javljaju sile. Sila je mera uzajamnog delovanja.
    Na svako telo deluje više sila. Kada je rezultanta sila koje deluju na telo jednaka nuli, telo relativno miruje ili se kreće ravnomerno pravolinijski.
    Ako je rezultanta vučne sile motora automobila, sile trenja i sile otpora sredine jednaka nuli automobil se kreće ravnomerno pravolinijski, konstantnom brzinom. Ako je vučna sila motora veća od sile trenja i otpora sredine povećava se brzina automobila. Pritiskom na kočnicu povećava se sila trenja pa se brzina smanjuje.
   zs8    Gravitaciona sila povećava brzinu tela pri slobodnom padu. Sila Zemljine teže ravnomerno povećava brzinu padobranca. Otvaranjem padobrana povećava se sila otpora sredine i smanjuje se brzina. Ako su idealni uslovi u atmosferi padobranac se kreće ravnomerno, konstantnom brzinom.
    Sila povećava ili smanjuje brzinu tela. Sila je uzrok promene stanja relativnog mirovanja tela. Sila je uzrok promene stanja ravnomernog pravolinijskog kretanja tela. Delovanjem sile na neko telo ono iz stanja relativnog mirovanja ili ravnomerno pravolinijskog kretanja prelazi u stanje ravnomerno promenljivog kretanja, ubrzanog ili usporenog.
    Sila masi daje ubrzanje. Ubrzanje tela zavisi od intenziteta sile koja na njega deluje.
   

   Osnovni zakon kretanja

   zs9 zs7

    Ubrzanje koje telo dobije pri kretanju, srazmerno je intenzitetu sile, a obrnuto srazmerno masi tela.

   zs6 zs4  
   Masa je mera inertnosti. Inertnost je svojstvo mase da se suprotstavlja promeni brzine pri delovanju sile. Veća masa ima veću inertnost.
  

Zakon sile

  zs3 zs5  

   Intenzitet sile koja deluje na telo jednak je proizvodu mase tela i ubrzanja, koje ono dobija delovanjem sile.

   Sila je vektorska veličina. Određena je brojnom vrednošću ili intenzitetom, pravcem i smerom.
  zs1  

    Jedinica sile

    Jedinica sile je 1N (Njutn).

   Sila od 1N masi od 1kg daje ubrzanje od 1m/s2

 

 

 

Utvrđivanje:

zs10 zs11
zs15 zs12
zs13 zs14

 

Zatvoreno za komentare.

 
%d bloggers like this: