RSS

Arhive kategorija: Fotografija

Podsticaji

img_20161030_115832m    Nikola Tesla je za sebe govorio da je automat kojeg pokreću podsticaji koji dolaze iz neposredne prirodne sredine. Na jednoj strani podsticajni impuls a na drugoj izazvana manifestacija događaja, radnji, pojava i stvari. Treba samo naći ono što ih fizički povezuje a što je prikriveno jer naša čula to ne osećaju. To je tako u svetu u kom se materija organizuje u određene sisteme po kauzalitetu. Tesli je verovatno to bila početna ideja koja mu je omogućila da konstruiše prve teleautomatske uređaje.  
   
img_20161030_115838m img_20161030_115845m 

   (Moja) duhovna aktivnost… dovela me (je) konačno do saznanja da sam ja samo jedan automat, lišen slobodne volje u razmišljanjima i delovanju, koji samo odgovara na uticaj okoline. Naše telo je skup usklađenih mehanizama, pokreti koje činimo su brojni i složeni a spoljašnji utisci na naša čula su u tolikoj meri delikatni i nedokučivi da je običnom čoveku teško da ih razume.
… postao sam svestan da je svaka moja misao nametnuta spoljnim utiskom… (i) sve što sam radio (je) bilo na sličan način podstaknuto. Vremenom mi je postalo savršeno jasno da sam bio samo automat obdaren mogućnošću kretanja, koji odgovara nadražajima čula i prema tome se ponaša i misli.
   img_20161030_120051m    Mnogo veći broj ljudi nije svestan šta se događa oko njih i u njima … Najobičnije svakodnevne pojave su za njih misteriozne i neobjašnjive. Čovek može da se iznenada rastuži i da s mukom traži objašnjenje, a mogao je da shvati da je do toga došlo prosto zato što je jedan oblak zaklonio Sunce…Nepotpuno zapažanje je samo oblik neznanja i odgovorno je za mnoga bolesna shvatanja i pobede ludih ideja. …
   Naša tela su … izložena spoljašnjim uticajima… Mi smo automati koje potpuno kontrolišu sile sredine… automati koji su pogrešno shvatili rezultujuću silu spoljnjih impulsa kao slobodnu volju. Naši pokreti i druge radnje služe očuvanju života … Sve dok je organizam u odličnom stanju on reaguje tačno na sile koje ga pokreću, ali onog trenutka kada nastane neki poremećaj u … čoveku, njegova snaga za samoodržanjem slabi. … ukoliko neko ogluvi, ako mu vid oslabi ili su mu udovi povređeni, šanse za njegov dalji opstanak su umanjene… određena oštećenja mozga koja manje ili više slabe vitalne kvalitete automata ubrzavaju njegovu propast. Vrlo osećajno(m) i posmatranju sklono(m) biću sa … visokorazvijenim i potpuno netaknutim mehanizmom koji se ponaša u skladu sa promenljivim uslovima okoline, … priroda … omogućava da izbegne opasnosti koje su prikrivene da bi se direktno uočile…

img_20161030_122137m    Ideja o konstruisanju automata … davno mi je pala na pamet…Na njoj (sam) počeo aktivno da radim tek 1893. godine kada sam počeo istraživanja u radiotehnici… konstruisao sam izvestan broj automatskih mehanizama, kojima se upravljalo iz daljine …

    Automati kojima upravlja operator u okviru svog vidokruga su prvi grubi koraci u razvoju nauke o teleautomatici … Naredno logičko poboljšanje…su automatski mehanizmi van vidokruga i na velikoj udaljenosti od upravljačkog centra…
       Izgradnjom odgovarajućih postrojenja biće moguće projektil…lansirati u vazduh i spustiti gotovo tačno na svako predviđeno mesto, makar ono bilo hiljadama milja udaljeno. . Sigurno da ćemo proizvoditi takve teledirigovane aparate koji će biti u stanju da se ponašaju kao da raspolažu sopstvenom inteligencijom … Još 1898. godine predložio sam predstavnicima jednog velikog industrijskog koncerna da proizvedu i javnosti prikažu automobilsko vozilo koje bi samo obavljalo neobično veliki broj radnji, od kojih bi neke bile srodne rasuđivanju. U tom trenutku, međutim, moj predlog je smatran nerealnim i od njega nije bilo ništa.
Citati iz autobiografije Nikola Tesla- Moji izumi
 img_20161030_120446m img_20161030_121406m

   Daljinskim upravljačem uključujemo TV i pritiskom određene tipke biramo kanal na kom se daje željeni film koji će u narednom vremenu odrediti naše emocije i našu misao. Tačom na displeju mobilnog telefona prilikom slanja poruka izazivamo manifestaciju električnih, mehaničkih i svetlosnih pojava u telefonu primaoca naše poruke, plus buru emocija. Kada okrenemo ključ da upalimo motor automobila pokrećemo složene mehaničke pojave koje se prenose i na okolnu sredinu.
    img_20161030_120905mU mehanizmu teleautomatike bitno je znati odakle dolazi podsticaj, gde treba “pritisnuti dugme” i pokrenuti određenu radnju ili pojavu.

Odakle dolazi podsticaj pa se okrećemo prema stvarima ili pojavama u prirodi, posmatramo ih, crtamo, snimamo, opisujemo, analiziramo i na kraju ih kreiramo tako da nam budu korisne.

    Ljudska vrsta je napravila mašine i poslala ih u svemir. Prošpartali smo Sunčevim sistemom, od Merkura do Plutona i dalje. U međuzvezdanom prostoru merimo vrstu, snagu, pravac, img_20161030_122148msmer i količinu vansolarnih čestica. Sa orbite i po površini Marsa skupljamo informacije o hemijskom sastavu njegove prašine, stena i vazduha, jačini gravitacionog polja. Roveri šetaju površinom Marsa, fotkaju je, skeniraju, buše stene, skupljaju uzorke, analiziraju. Svim tim radnjama se upravlja daljinskim putem iz određenih zemaljskih stanica.
    Ponekad se ispred neke prirodne pojave koja me privuče i zainteresuje osećam kao kosmička sonda ili marsov rover, samo ne znam čija, i sa kojim ciljem i kojom misijom to radim.

Jezero Palić, snimljeno 30. 10. 2016.

 

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 1. novembra 2016. inč Fotografija

 

Posveta Letnjoj školi fizike ZOO Palić 2000-2006

Foto album Palić, nedelja popodne, 12. juni 2016. posvećujem učesnicima Letnje škole fizike ZOO Palić 2000-2006

DSC00127m DSC00128m

DSC00131am DSC00134m

DSC00139am DSC00141m

DSC00144m DSC00150m

DSC00151m DSC00157am

DSC00177am DSC00183m

DSC00206m DSC00210m

DSC00215aam DSC00220m

DSC00231m DSC00232m

 

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 15. juna 2016. inč Fotografija

 

Carska bara

     April 2016.

    Panta rei

    Sve teče, sve se menja.

    Ova čuvena misao još čuvenijeg starogrčkog filozofa Heraklita je ovde, na Carskoj bari najočiglednija u aprilu. Ono što je palo, truli i propada a obrasta ga nova vegetacija. Priroda je ovde i uništitelj i tvorac.Temperatura je dovoljna da se kapilare u stablima i granama biljaka dovoljno rašire i povuku hranljivu tečnost u njihove ćelije i pokrenu im rast. Kako nastupa leto, već razvijene biljke pokrivaju i sakrivaju čak i velike trule trupce vrba i topola i kontras smrti i života se gubi.

DSC09816m DSC09818m

DSC09774m DSC09831m

DSC09772am DSC09810m

DSC09808am DSC09799am

DSC09807am DSC09803m

DSC09825m DSC09822am

Juni 2003.

IM008478m CB1m

IM008425m IM008420m1

IM008439 IM008433m

IM008494m IM008499m

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 22. aprila 2016. inč Fotografija

 

Drama

12715873_1140859052620827_2826162632435111699_o

    Ervin Šredinger

   Um i materija

 Odlomci iz predavanja održanog na Triniti koledžu u Kembridžu

   IMG_20160215_160942m Svet je sazdan od naših oseta, percepcija i sadržaja našeg pamćenja. Smatramo da on postoji, objektivno, sam po sebi. Ali on se ne ispoljava zato što postoji. Njegovo ispoljavanje je uslovljeno veoma specijalnim događajima u veoma specijalnim delovima samog tog sveta, naime izvesnim događajima koji se odigravaju u nekom mozgu. Izvanredno čudan uslov koji nameće pitanje: koja posebna svojstva obeležavaju te moždane procese i šta im omogućuje da proizvedu pojavljivanje sveta? Da li je moguće pronaći koji materijalni procesi imaju tu moć, a koji ne? Ili prostije: koja vrsta materijalnih procesa je neposredno vezana za svest? 

IMG_20160215_161014m   …javljanje nervnih ćelija i mozga unutar nekih procesa u organizmima je veoma specifičan događaj…To je specijalan mehanizam kojim pojedinac menja svoje ponašanje prema različitim okolnostima, mehanizam za prilagođavanje na promenljivu okolinu. To je najtananiji i najsavršeniji mehanizam te vrste, i gde god se javi brzo dobija vodeću ulogu.
    Da li smo spremni da verujemo da je ovaj izuzetni obrt u razvoju viših životinja, koji uostalom i nije morao da se javi, bio nužan uslov da svet zabljesne samom sebi u svetlosti svesti. Da li bi on inače ostao predstava pred praznim gledalištem…?

. IMG_20160215_161034m IMG_20160215_161052m

…Nije praćen svešću svaki nervni proces, a naročito ne svaki moždani proces…

…svaki sled događaja u kojem učestvujemo osetima, percepcijama i, eventualno, radnjama postepeno izlazi iz domena svesti kada se isti niz događaja ponavlja veoma često na isti način. Ali ako se pri tom ponavljanju prilike ili okolni uslovi sa kojima se susrećemo razlikuju od onih koje su postojale prilikom svih prethodnih javljanja tog niza, onda se on odmah zatvara u oblast svesnog. Pa čak i onda, bar u početku, ulaze u sferu sfesnog samo one modifikacije i „specifičnosti“ kojima se novo javljanje razlikuje od prethodnih i zbog kojih ono obično traži „nova razmatranja“.

IMG_20160215_161106m IMG_20160215_161241m

...Biološka  vrednost postoji samo u učenju odgovarajuće reakcije na situaciju koja se stalno ponavlja, i to često periodično, i koja uvek traži isti odgovor da bi se obezbedio opstanak organizma… Prilikom čestih ponavljanja čitav niz događaja postaje sve više i više rutina, to jest on postaje sve manje i manje zanimljiv, a odgovori  kako postepeno izlaze iz domena svesti sve pouzdaniji…. Ali čim se u situaciji oko nas  javi značajna specifičnost,…ta specifičnost i naš odgovor na nju dolaze do svesti; međutim, one ubrzo padaju i ispod praga prihvatljivosti u domen svesti, ukoliko specifičnost postane nešto što se stalno ponavlja. Ako smo suočeni sa alternativama koje se menjaju, razvijaju se račvanja koja mogu biti fiksirana na isti način…

IMG_20160215_161130m IMG_20160215_161253m

…Na taj način se specifičnosti, varijante odgovora, račvanja itd., gomilaju u nepreglednom obilju, ali samo najskorije ostaju u domenu svesti, samo one u odnosu na koje je živa materija  još uvek u stanju učenja ili sticanja iskustva. Moglo bi se reći, metaforično, da je svest učitelj koji nadgleda obrazovanje žive materije, ali učitelj ostavlja svom učeniku da sam rešava one zadatke za koje je ovaj već dovoljno istreniran.

IMG_20160215_161313m IMG_20160215_161339m

…svojstvo nervnih procesajeste svojstvo organskih procesa uopšte; ovi su naime vezani za svest u onoj meri u kojj su novi.

IMG_20160215_161357m IMG_20160215_161541m

…Organski razvoj…biva praćen svešću samo ukoliko postoje organi koji postepeno stupaju u interakciju s okolinom, prilagođavaju svoje funkcije promenama koje se javljaju u okolnostima, na koje se može uticati, kojima se može sticati iskustvo i koji su na poseban način modifikovani onim što ih okružuje. Za nas, više kičmenjake, takav organ predstavlja uglavnom naš nervni sistem. Prema tome, svest je vezana za one funkcije tog organa koje se prilagođavaju pomoću onoga što se naziva sticanjem iskustva u odnosu na promenljivu okolinu. Nervni sistem je oblast u kojoj naša vrsta još uvek trpi filogenetske promene; metaforično rečeno ona je „vegetacioni vrh“ našeg stabla. Sadržaj svoje opšte hipoteze sažeo bi na sledeći način; svest je vezana za učenje žive materije; ovo što ova zna kako da radi nesvesno je.

Biblioteka Zodijak, Beograd, 1980.

Tamiš kod Botoša
Ponedeljak, 15.februar 2016.

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 23. februara 2016. inč Fotografija

 
 
%d bloggers like this: