RSS

TOPLOTNI PROCESI

Toplotna razmena
 

tp7

Van Gog- Zvezdana noć

   Ako dva tela imaju istu temperaturu  ona su u toplotnoj ravnoteži.
Kada su dva tela u toplotnoj ravnoteži tada ne postoji prenos toplotne energije.
Kada tela nisu u toplotnoj ravnoteži unutrašnja energija se prenosi sa toplijeg tela na hladnije.
 Ako se hladnijem telu povećava unutrašnja energija i temperatura, toplijem telu se snižava unutrašnja energija i temperatura. Isto se dešava i u jednom telu koje nije jednako zagrejano.
Proces razmene unutrašnje energije dva tela traje dok se  temperature ne izjednače u oba tela ili u celom telu. Tada nastaje toplotni balans.
tp12                                      

Proces razmene unutrašnje energije se odvija:
– Provođenjem  – kondukcijom
– Strujanjem      – konvekcijom
– Zračenjem       – radijacijom

Provođenje -kondukcija

tp4 tp1

    Razmena unutrašnje energije se vrši pri direktnom kontaktu dva tela. Energija se prenosi neposredno sa molekula na molekul.

Strujanje – Konvekcija

tp3 tp6 

tp5   Strujanje ili konvekcija je prenošenje unutrašnje energije kretanjem molekula.
Ovakav način prenošenja unutrašnje energije se odvija u tečnostima i gasovima.
Molekuli tečnosti i gasova prenose energiju drugom telu tako što se kreću (struje) do drugih tela. Ovo omogućava veliki međumolekuski prostor i slabe međumolekulske sile.

Zračenje-radijacija

tp8 tp11 

tp10

 

Zračenje ili radijacija je prenošenje energije između dva tela bez posredstva supstancijalnog medijuma.
Energiju prenose fotoni. Fotoni su paketi (kvanti) energije. To su korpuskule ili čestice koje se kreću kao talas. Oni čine elektromagnetno polje i u tom polju se prostiru kao elektromagnetni talas. Na ovaj način se energija najbrže prenosi sa tela na telo.
tp13 tp14

    Fotografije snimljene pomoću infracrvene kamere. Ova kamera detektuje infra crvene ili toplotne zrake. Fotografije ukazuju na termičku heterogenost ili nejednaku raspoređenost unutrašnje energije snimljenih tela.

Utvrđivanje:

tp18 tp17

tp16 tp15

tp19 tp20

tp21 tp22

tp23 tp24

tp25 tp26

tp27 tp28

Tačni odgovori:
-ne prelazi sa jedno na drugo telo
-strujanjem
-zračenjem
-konvekcijom
-konvekcijom
-radijacijom
-konvekcijom
-fotoni-elektromagnetni talasi
-sa toplijeg na hladnije telo
-strujanje-konvekcija
-kondukcija
-fluidima-tečnostima-gasovima
-provođenje-kondukcija
-toplotnoj ravnoteži

 

Zatvoreno za komentare.

 
%d bloggers like this: