RSS

RAD I SNAGA ELEKTRIČNE STRUJE

      Sila vrši rad pri premeštanju nekog tela u prostoru.
     Motorna sila vrši rad kada premešta kamion iz jednog mesta u drugo.        
     Gravitaciona sila vrši rad nad telom koje slobodno pada.
     Elastična sila vrši rad kad vraća elastično telo u prvobitni položaj.
     Sila trenja vrši rad kad zaustavlja automobil.
     Magnetna sila vrši rad dok privlači ili odbija magnete ili magnetik.
  rs6 rs10

     Električna sila vrši rad pri premeštanju naelektrisanja u električnom polju.
     Uslov za promenu položaja naelektrisanja u električnom polju je razlika potencijala ili napon u polju.

    q = I · t

     Kada određena količina naelektrisanih čestica q, recimo slobodnih elektrona, pod dejstvom električne sile protekne kroz poprečni presek provodnika u jedinici vremena u provodniku nastaje električna struja I.

      Snaga

   rs8

   Snaga je izvršeni rad u jedinici vremena.
   Snaga je određena izvršenim radom u jedinci vremena.
   Snaga je određena radom koji izvrši sila u jedinici vremena.
   Snaga je brzina vršenja rada.    

 rs4 rs3

Snaga električne struje je proizvod električnog napona i električne struje.

  rs7 
es25

 

Zatvoreno za komentare.

 
%d bloggers like this: