RSS

Arhive kategorija: Aktuelno

Tako je govorio Nikola Tesla

   

Napredak i razvoj čoveka bitno zavise od izumiteljskog dara. On je najvažniji proizvod čovekovog stvaralačkog uma. Njegov krajnji cilj je potpuna prevlast uma nad materijalnim svetom i ovladavanje prirodnim silama za potrebe ljudi.

 

    Kad bismo mogli da proizvedemo električne efekte potrebnog kvaliteta, čitava planeta i uslovi života na njoj mogli bi da se promene. Sunce podiže vodu iz okeana, a vetrovi je nose do dalekih krajeva gde ostaje u stanju izuzetno delikatne ravnoteže. Da je u našoj moći da je poremetimo kad god i gde god poželimo, ovu snažnu bujicu, neophodnu za život mogli bismo da kontrolišemo svojom voljom. Mogli bismo da navodnjavamo pustinje, da stvaramo jezera i reke i da dobijamo pokretačku snagu vode u neograničenim količinama. Ovo bi bio najdelotvorniji način da se Sunce iskoristi za potrebe čoveka. Ostvarenje ovoga zavisi od naše mogućnosti da razvijemo električne sile iste kao i u prirodi.

 

(Moja) duhovna aktivnost… dovela me (je) konačno do saznanja da sam ja samo jedan automat, lišen slobodne volje u razmišljanjima i delovanju, koji samo odgovara na uticaj okoline. Naše telo je skup usklađenih mehanizama, pokreti koje činimo su brojni i složeni a spoljašnji utisci na naša čula su u tolikoj meri delikatni i nedokučivi da je običnom čoveku teško da ih razume.

 

Ideja o konstruisanju automata … davno mi je pala na pamet…Na njoj (sam) počeo aktivno da radim tek 1893. godine kada sam počeo istraživanja u radiotehnici… konstruisao sam izvestan broj automatskih mehanizama, kojima se upravljalo iz daljine …

    Automati kojima upravlja operator u okviru svog vidokruga su prvi grubi koraci u razvoju nauke o teleautomatici … Naredno logičko poboljšanje…su automatski mehanizmi van vidokruga i na velikoj udaljenosti od upravljačkog centra…

    

Izvor: Nikola Tesla- Moji izumi

Advertisements
 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 10. jula 2017. in Aktuelno

 

prof dr Ivan Aničin

   
      Postoje samo elementarne čestice i ništa više…

    DSC05929 DSC05923

   U subotu, 2. aprila 2016. umro je prof dr Ivan Aničin.
   O prof Ivanu Aničinu će se tek govoriti, kako to biva, ili kako kaže Ljubomir Simović u pesmi Smrt pesnikova:
    …
   Kad pesnik umre
   …
   iz nekog drugog sveta kroz nas u treći gleda.
DSC05924 DSC05925

    12240915_Prof Aničin se osim nuklearnom i fizikom elementarnih čestica, astrofizikom i kosmologijom bavio i tehnologijom, metodikom i didaktikom nastave fizike i njenim unapređenjem na svim nivoima, od osnovnoškolskog do visokog obrazovanja. Svojim posebnim pristupom nastavi fizike i pedagogiji Aničin je inspirator mladih nastavnika fizike i pedagoga. Jasnim objašnjenjima fenomena opšte, nuklearne i fizike čestica, astrofizike i kosmologije približio je ove nauke ne samo nama fizičarima nego i mnogim laicima.
   DSC05934a Više nas zrenjaninskih fizičara je imalo čast i zadovoljstvo da bude student prof Ivana Aničina, nekima je bio mentor u izradi diplomskog rada a prihvatao nas je i kao saradnike.

    Njegova podrška našem radu je bila i ostaće inspirativna i podsticajna.
    Podržao je naš rad o primeni AUN-a u nastavi fizike.

   Pozdravio je naše rezultate sa ekspedicije U zoni totalnog pomračenja Sunca koju smo sa svojim učenicima izveli 11.9.1999. i predstavili je na Republičkom seminaru o nastavi fizike, oktobra 1999.  

  Podržavao je aktivnosti u okviru Letnje škole fizike ZOO Paliić koju je od 2000-2007. godine izvodila Zrenjaninska grupa NPN (nastavnika prirodnih nauka). Bio nam je gost na velikoj prezentaciji ove aktivnosti u Zrenjaninu 2002.

    DSC09420m DSC09409m
Odazivao se na naš poziv da nastavnicima fizike Zrenjanina i našim učenicima drži predavanja na aktuelne teme.

Poslednji put je kao gost Zrenjaninske grupe NPN u okviru obeležavanja Međunarodne godine svetlosti u Zrenjaninu, novembra 2015.održao predavanje na temu: Put u sedam nivoa strukture materije.

DSC09414m DSC09408m

DSC09404m DSC09402m

Postoje samo elementarne čestice i ništa više.

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 5. aprila 2016. in Aktuelno

 
 
%d bloggers like this: