RSS

Prilog pojavi komete C/2020 F3 NEOWISE

    Botoš, 25.juli 2020.

    Pojava komete C/2020 F3 NEOWISE, ovih dana podsetila me je na Hejl- Bopovu kometu koja je bila značajno jača vizuelna pojava i duže je trajala. 

Kometa- Dobrivoje Rajić

    Posmatranje Hejl-Bopove komete 1997. godine je u Zrenjaninu organizovalo tek osnovano  AD “Milutin Milanković”. Posmatranjem su rukovodili Krste Naumoski, diplomirani astronom, tada nadzornik za fiziku u Pedagoškom zavodu i ja, Miša Bracić, nastavnik fizike. Interesovanje građana za pojavu je bilo veliko, bilo je puno pitanja i impresija. U cilju edukacije organizovali smo predavanja o kometama u sali Gradske kuće.

    Dobrivoje Rajić,tada slikar iz Zrenjanina je prisustvovao ovim događajima. Nisam ni slutio da je ovo posmatranje i priča o kometama delovalo na njega. Nakon izvesnog vremena me je pozvao i rekao da ima nešto za mene. Kada sam ga posetio u njegovoj kući video sam ovu sliku. 

   Nalazim da je prigodno da povodom pojave komete NEOWISE ovu sliku predstavim prijateljima astronomije i umetnosti.Ona je primer pretakanja nauke u umetnost ili težnje ljudi da svoja saznanja i razmišljanja povežu i prikažu potpunije u svoj svojoj kompleksnosti.

    Dobrivoje Rajić je rođen 1956. godine u Zrenjaninu. Diplomirao je 1982. godine na odseku za slikarstvo Akademije umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Boška Petrovića i Jovana Rakidžića. Živi i radi u Novom Sadu. Član je ULUV-a od 1983. godine. Status slobodnog umetnika ima od 1987.godine Imao je više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

    Početkom jula, na jutarnjem nebu na severoistoku a polovinom jula u večernjim satima na severozapadnom nebu, stanovnici severne hemisvere su mogli da posmatraju retku nebesku pojavu, kometu C/2020 F3 NEOWISE, koja se za sada nalazi u prostoru unutrašnjih planeta Sunčevog sistema koji relativno polako ali prilično velikom brzinom napušta.

Kometa NEOWISE iznad Berlina- snimio Dušan Bracić

    Privučena gravitacionom silom Sunca, približila mu se 3. jula i prošla kroz perihel, na 43 miliona km. Pored Zemlje je prošla, 23. jula, na samo 103 miliona km.

    Skoro parabolična putanja i period od blizu 7000 godina ukazuje da verovatno dolazi iz Ortovog oblaka, najudaljenijeg dela Sunčevog sistema i vraća se u svoju hladnu i mračnu postojbinu.

     U poslednjih 25 godina od vremena lansiranja Svemirske solarne heliosverične opservatorije –SOHO otkrili smo i proučili 2500 kometa.Više nego u čitavoj istoriji naše civilizacije. Sada znamo da one donose i život i smrt, i uče nas o našem poreklu.

    Carl Sagan i  Ann Druyan su 1985. godine u knjizi KOMETA predstavili svoje istraživanje porekla, prirodu i budućnost ovih gracioznih nebeskih tela, egzotične mitove i događaje vezane za njih. Pokazali su kako su komete podstakle neka od velikih otkrića u istoriji nauke. Postavili su i pitanja: Da li su sudbine  dinosaurusa i poreklo ljudi bili vezani za komete i da li su komete  gradivni blokovi od kojih se formiraju svetovi?

     U uvodu knjige između ostalog su napisali: „Kometa je bilo i pre formiranja Zemlje. Nakon toga, u svim narednim eonima, komete su krasile nebo Zemlje. Ali do nedavno komete nisu imale publiku, još nije postojala svest koja bi se čudila njihovoj lepoti. Sve ovo se promenilo pre nekoliko miliona godina, ali tek u poslednjih  deset milenijuma smo počeli da pravimo trajne zapise o svojim mislima i osećanjima. Od tada, komete su svojom pojavom ostavile mnogo više od prašine i gasa, imaju priložene slike, poeziju, pitanja i uvide.“

     Dobrivoje je kao umetnik svoje impresije pretočio u likovni izraz, i priložio ga kao sliku hramu zapisa ljudi o jednoj nebeskoj pojavi, čak i više od toga. Čitajući Sagana danas, vrsnog naučnika i gledajući Rajićevu Kometu čini mi se kao da su oni isto rekli na dva razlićita načina.

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 24. jula 2020. inč Astronomija

 

Oni će se spominjati u Međunarodnom danu svetlosti

 …jedan gorostas kroz puste međuprostore vekova dovikuje drugome,
te se – nenarušavan od strane obesnih i bučnih patuljaka što puze ispod njih
– sublimni razgovor duhova nastavlja…
Fridrih Niče – Filozofija u tragičnom razdoblju Grka

   

    Od Međunarodne godini svetlosti, 2015. i Međunarodnog dana svetlosti od 2018. sa UNESCO-om na čelu određenim programima promovisano je bolje javno i političko razumevanje uloge svetlosti u savremenom svetu, a takođe i slavili pažnje vredni naučnici i njihova naučna dostignuća iz oblasti svetlosti, od prvih proučavanja pre 1000 godina do komunikacije koju danas koristimo u formi interneta.

    Oni su svojim dostignućima utrli put čovečanstvu u razumevanju i korišćenju svetlosti.

  228874_10150291552169901_291637344900_7557154_60649_haitham Ibn el Haitam- Osnovi moderne optike – 1015.
 
   Arapski naučnik, fizičar, matematičar, astronom i filozof. Smatra se ocem moderne optike. Svoja zapažanja i otkrića  koja je postigao u proučavanju svetlosti zabeležio je pre 1000 godina u knjizi Optika. On je značajno doprineo stvaranju teorije svetlosti, geometrijske optike i razvoju naučnih metoda.
     Ova knjiga je jedan od razloga da 2015. bude proglašena Međunarodnom godinom svetlosti.
   

  Augustin_Fresnel  Ogisten Žan Frenel  – Odredio talasnu prirodu svetlosti – 1815.
    

   Francuski fizičar i inženjer. Bavio se teorijskim i eksperimentalnim istraživanjima prirode svetlosti. Prvi je dao matematičku definiciju talasne prirode svetlosti i konstruisao uređaj za njeno eksperimentalno dokazivanje. Posebno se bavio difrakcijom, interferencijom, polarizacijom i aberacijom svetlosti. Konstruisao je vrstu sočiva koja se zovu Frenelova sočiva. Korištena su kao zamena za ogledala u svetionicima.

   

 

 

    Maxwell_8Džejms Klark Maksvel – Elektromagnetno polje – 1865.

    Džejms Klark Maksvel, otac moderne fizike, 1865. objavljuje Teoriju dinamičkog elektromagnetnog polja u kojoj pokazuje da su elektricitet, magnetizam i svetlost različite manifestacije istog fenomena.
Ersted je otkrio da električna struja stvara magnetno polje oko provodnika. Faradej je pomoću magneta (promenom magnetnog polja) pokrenuo elektricitet u provodniku i stvorio električnu struju.
Maksvel je matematičkim formulacijama predstavio ponašanje i vezu elektriciteta i magnetizma. Promena električnog polja stvara promenu magnetnog polja i obrnuto. Ova dva polja se uzajamno podstiču i tako nastaje talas ili talasno kretanje koje je on nazvao elektromagnetni talas. Svetlost je elektromagnetni talas. Vidljiva svetlost je samo mali deo celokupnog spektra elektromagnetnog zračenja.

   Aca j Albert Ajnštajn – Specijalna i Opšta teorija relativiteta – 1905-1915.   

    Dao je doprinos u razumevanju svetlosti u prostoru i vremenu.
    Dok se Specijalna teorija relativiteta pretežno bavi svetlošću, električnim i magnetnim fenomenima u prostoru i vremenu, Opšta terija relativnosti se bavi gravitacijom, crvenim pomakom svetlosti, savijanjem putanje svetlosti u blizini masivnih nebeskih tela.
    Za okriće fotoelektričnog efekta dobio je 1929. Nobelovu nagradu.

 

    penzias-wilsonArno Penzias i Robert Vilson – Otkriće pozadinskog zračenja – 1965.

     Džordž Gamov je 1948. proučavajući događaje posle Velikog praska došao do zaključka da je tadašnja šireća plazma bila ispunjena velikom količinom fotona, česticama svetlosti više od hiljadu puta manje enegije od fotona vidljive svetlosti. Gamov sa dvojicom svojih saradnika Ralfom Alpherom i Robertom Hermanom zaključuje da bi Svemir i danas trebalo da bude ispunjen ovim prafotonima i da bi se oni još uvek mogli detektovati kao kosmičko pozadinsko zračenje.
 Pozadinsko kosmičko zračenja su otkrili Arno Penzias i Robert Wilson. Oni su 1965. velikom antenom ispitivali slabi šum neodređenog pravca koji je dolazio odasvud i koji je ometao prijem sa satelita Echo 1 i Telstar.
Snimak Svemira pomoću pozadinskih fotona je prva slika prasvemira, starog samo oko 300 000 godina od Velikog praska.

    Charles_K._Kao_cropped_2Čarls Kao – Pionirski razvoj optičkih vlakana – 1965.

   Čarls Kuen Kao je otac optičkih komunikacija. Kao je 1965. pokazao da prečišćeni snopovi staklenih vlakana od silicijum dioksida mogu da nose ogromnu količinu informacija na velike udaljenosti uz minimalno slabljenje i da bi takva vlakna mogla da zamene bakarne žice za telekomunikacije.

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 11. maja 2020. inč Fizika +8

 

     ARVO PERT: Čovečanstvo je jedinstven organizam

Arvo Pert u šumi u blizini svog centra u Laulasmaa, Estonija (Arvo Part Center)

     13.aprila 2020.

     Arvo Pert, estonski kompozitor, u intervjuu španskom listu ABC objavljenom 7. aprila 2020. godine rekao je da nam je virus korona na bolan način pokazao da je čovečanstvo jedinstven organizam i da je ljudsko postojanje moguće samo u odnosu na druga živa bića.

    Po vašem mišljenju, koju ulogu umetnost igra kao mreža društvenih veza i referentnih tačaka koje definišu naš identitet u tekućoj globalnoj krizi kroz koju prolazimo?

    Ono što se danas događa u svetu prisiljava sve nas da činimo žrtve i promenimo svoj život. Na neki način to je poput „totalnog posta“ za ceo svet. Sve kulture poznaju koncept posta, njegove koristi i uticaj. Trenutna situacija u kojoj smo primorani da se toliko suzdržavamo, uznemirujuća je za sve, pa i za nas u svetu umetnosti, hteli mi to ili ne.

    Da li vas je kriza, trenutna surova situacija, inspirisala da nešto kreirate, da komponujete, ili naprotiv, da li vas je zaustavila kao kompozitora?

    Američki autor, Džon Apdajk, jednom je rekao da pokušava da radi sa smirenošću zanatlija iz srednjeg veka koji su svojim rezbarijama ukrašavali skrivene stranice stupova, koje nakon završetka niko nije gledao. Nastojim koliko god mogu da živim po istom principu.

     Po vašem mišljenju, da li trenutna kriza utiče na pravac muzike i komponovanje? Ako je tako, koji je to onda novi oblik muzike, novi muzički jezik, koji će se roditi nakon trenutne noćne more?

  Teško je reći. Svaka nevolja umetnike približava onome što je važno, suštinsko. Samo vreme može reći čime će uroditi naša posvećenost suštini.

    Šta je najvažnija lekcija koju bi trebalo da naučimo iz ovih ograničenja? Da li znamo kao društvo kako da živimo u izolaciji?

    Ovaj maleni virus korona na bolan način je pokazao da je čovečanstvo jedinstven organizam i da je ljudsko postojanje moguće samo u odnosu na druga živa bića. Pojam „odnosa“ treba shvatiti kao neku maksimu – kao sposobnost ljubavi, iako je ovo zaista visok standard, možda čak i previsok za jedno ljudsko biće.

    Naša trenutna situacija je paradoksalna: s jedne strane znači izolaciju, s druge strane nas približava. Iako se izolujemo, trebali bismo biti u stanju – čak smo i prisiljeni, da cenimo naše odnose u malom krugu i da ih negujemo. Sve ovo moramo naučiti, a ne da od celog sveta očekujemo, ili čak zahtevamo, ljubav i pravdu. Na neki način nas je virus korona vratio u prvi razred. Tek nakon što prođemo ovaj test, možemo početi da razmišljamo o narednim koracima. Ovo je veoma dug proces.

     Jasno je da nakon prevladavanja ove krize naš svet i naše društvo neće biti isti. Ali kako će to biti? Da li će to promeniti naše razumevanje slobode i građanskih prava?

    Da, upravo to će se desiti. Do sada nismo znali kako da se na pravi način nosimo sa svojom slobodom. Kazna bi mogla biti bolna.

    Kao rezultat nepravde sovjetskog režima morali ste da se pomirite sa progonstvom. Kako biste ocenili reakciju zemalja i vlada sveta na krizu?

    Kriza je stvorila situaciju u kojoj se otkrivaju svi mogući problemi i nedostaci na svim nivoima. Nije važno da li govorimo o slabostima političkog ili društvenog sistema. Trenutna kriza nikoga ne štedi, u vanrednom stanju svi otkrivaju svoju pravu „vrednost“ koja se više ne može sakriti. Niko ne zna kako ćemo izaći iz ovoga, ali svi znamo da ništa neće ostati isto.

 Intervju vodio Inés Martín Rodrigo

Obavezno pogledati arhitektonsko remek delo Arvo Pärt Center.

    Izvor: Estonian world

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 16. aprila 2020. inč Fizika i umetnost

 

Vreme korone, proleće 2020. godine

 Botoš, april 2020.

    U svakoj borbi znanje je najbolje oružje.

    Jelena i ja smo se još 18. marta samoizolovali u seoskoj kući u Botošu imajući u vidu, da ako smo u nekom kontaktu pokupili i postali rezervoar malog nevidljivog kovida 19, da ga ne prenesemo na nekog drugog, a ako smo došli čisti da ga u novoj sredini ne pokupimo. Ovde nikoga nema ni peške ni kolima, razuđenost ljudi je velika i kontakata praktično nema.

    Pod rukom mi se, iz moje gimnazijske lektire našao Oblak u pantalonama. ”Ja u svojoj duši nemam ni jedne sede vlasi, ni staračke nežnosti nema u njoj”, kaže Majakovski. Možda izgleda neskromno ali to osećanje sam imao i ja, iako sam već tri godine penzioner. Sada mi to, da sam penzioner neprestano ponavljaju i opominju, kao da sam već određen za odstrel, čak me država uredbom zatvorila zbog toga. 

  Od kada je Bil Gejts rekao da: „Ljudi neće znati da su zaraženi, ići će na pijace i putovanja i izazvati katastrofu za koju nisu spremni“ kanim se da ponovo pročitam Kamijevu Kugu. Pre par dana sam počeo da je čitam i posle par strana sam je ostavio, shvativši da čitam Kamijevu fikciju u trenutku kada sam savremenik slične pojave u svom realnom, aktuelnom životu. Ne volim da čitam uvodnike, stvaraju mi predubeđenja.

    U onome što čitam na internetu i pratim na TV-u nalazim da informacije opovrgavaju jedna drugu. Zaključujem da ih ne treba uzeti zdravo za gotovo nego sačekati par dana. Nikada ne delite informacije o kovidu 19 iz prve. Prvo proverite informaciju, koliko god da vam se ona čini tačnom. Borba protiv korona virusa је i borba protiv dezinformacija.

Mladi Mesec i Venera, Botoš, 28.3. 2020.

    Pratim dostignuća fizike, astrofizike i astronomije. U bazi prijatelja svog fejs naloga imam lepu kolekciju odabranih i renomiranih pojedinaca i institucija i naučnih kuća od kojih svakodnevno primam informacije iz sveta nauke. Automatski elektronski botovi su nešto proredili i potisnuli teme iz tih oblasti. Skoro svaki post je na temu korona virusa i teško je probijati se kroz te informacije.

    Korona poražavajuće deluje na nauku, piše Ljiljana Gračanin. Svemirska istraživanja će biti redukovana, neka istraživanja vodećih svetskih naučnih kuća ukinuta, programi i projekti koji su u toku se pomeraju na neodređeno vreme i ko zna sa kojim kapacitetima će ponovo funkcionisati. Neizvesno je kako će se na njih odraziti nastupajuća ekonomska recesija.

    Slike astronoma pokazuju kometu ATLAS (C / 2019 I4). Ledena čvrsta jezgra u prečniku od nekoliko kilometara, približavajući se Suncu sublimiraju i oslobađaju ogromne količine gasa i prašine u prostor, stvarajući rep. Trenutno kometa ATLAS ima sjaj zvezde osme magnitude, vidi se samo teleskopom. Biće sjajnija kako se približava Zemlji i Suncu. U drugoj polovini maja će se videti golim okom.

    Na pomolu je nova tema za praznoverne. Do sada ih je bilo više, te da je korona virus generisan u laboratoriji, da ga podržava nova 5G mreža koja je baš instalirana u Vuhanu i Milanu. Nova tema lako može da bude novootkrivena kometa ATLAS kada postane vidljiva golim okom. Čovečanstvo u svojoj istoriji već ima iskustvo sa ovakvom vrstom praznoverja.

    UNESKO kaže da svet nikada nije bio suočen sa poremećajem obrazovanja u ovoj meri.  Stavljam na raspolaganje svoje iskustvo onlajn nastave i IK produkte iz fizike koje sam kreirao kao aktivni nastavnik. Možda stigne do nekoga, nekom detetu pomogne u savlađivanju tema iz fizike. Problemske zadatke, nastavne jedinice sa svog bloga Sve je fizika kao i relevantne informacije i sajtove postujem na fejs grupu Sve je fizika.

    Možda će moji pedagoški stavovi nekom od mlađih kolega da budu korisni. Utvrđivanje, ponavljanje i provera znanja ne sme da se svodi na puko ponavljanje činjenica koje učenik prima na času. Učenika trenirati da uočava odnose između činjenica, da znanje povezuje, dovedi ga u logičku celinu i primenjuje, razvija moć logičnog pristupa problemima, pojmovima i pojavama. U tome je vrlo bitna transparentnost ili vizuelna dostupnost informacijama. To danas nije problem, ovo je vreme vizuelizacije svega i svačega i sve je dostupno na internetu.

     Obradovao me dolazak proleća u petak, 20. marta u 4.49h. Sunce je izašlo u 5.40h, a zašlo u 17.50h. Obdanica je trajala 12.10h, a noć 11.50h. Toga dana smo bili u prolećnom ekvinociju ili ravnodnevici. Sunce je toga dana prešlo nebeski ekvator i od tog dana  izlazi sve više severoistočno a zalazi severozapadno. Ovo je dobro za nas jer nije dobro za virus… Biće sve više UVA i UVB ultraljubičastih zraka koji nepovoljno deluju na viruse.

    Razmišljajući o proleću, nebeskom ekvatoru, ekvinociju i UV zracima slušam Vivaldijevu rekomponovanu verziju Godišnjih doba Maksa Rihtera. Tu je i Ekvinocij Žan Mišel Žara.

     Ne smemo da dozvolimo da grafik eksponencijalno eksplodira, mora da bude što niži jer ćemo time omogućiti našem zdravstvenom sistemu da nas leči. Svojom samoizolacijom doprinosim tome.

Super Mesec, 7. 4. 2020. Botoš

    Svetlosno zagađenje u vremenu korone dođe kao neka minorna pojava. Ulice su prazne a blješte kao da su pune. Ko će da razmišlja o svetlosnom zagađenju kada smo u strahu od korona virusa i kada nam je što-šta ugroženo, pa i mentalno zdravlje. Svetlost sada deluje lekovito, zamislimo da je pored svega što nas je snašlo napolju mrak.

     Radi očuvanja mentalnog zdravlja treba nekako izaći iz tamne šume surovih vesti i informacija kojima smo svakodnevno izloženi. Sada zbijamo redove tako što se udaljavamo jedni od drugih. To je jedini način da se odbranimo od neprijatelja sa kojim se borimo kao da imamo povez preko očiju.
     Niče kaže da u teškim trenucima ne treba da se bavimo filozofijom nego teškim fizičkim poslovima. Dobra literatura i muzika isto mogu da relaksiraju i deluju lekovito.
     Berlinska  filharmonija je otvorila besplatno slušanje svojih koncerata. Juna meseca 2019. godine sam boraveći u Berlinu prisustvovao jednom koncertu. Impresije su mi još žive. Još uvek osećam taj prostor, atmosferu, zvuk, pa mi je gledanje ovih koncerata preko interneta skoro kao da su uživo.

    Govori se o globalnim promenama na planetarnom nivou. Sateliti već pokazuju manje CO2 i NO2 u atmosferi. Smanjeno delovanje antropogenog faktora umanjilo je emisiju NO2, izrazitog zagađivača atmosfere. Ovo se pokazalo u Kini a evo sada i u Italiji, Francuskoj, Nemačkoj i Španiji.

     Antropocen će duže trajati jer će se njegov nepovoljni uticaj na planetu Zemlju smanjiti ili je ovo početak njegovog kraja. Da li će čovečanstvo iz ovoga izvući neki zaključak i nastaviti sa održivim razvojem,  za dobrobit svoje dece i njihove budućnosti ili će nastaviti sa agresivnom eksploatacijom prirode?

    Dok smo pod režimom „Ostani kod kuće“  razmišljajmo o svim nedelima koje kao „savremena“ civilizacija činimo sebi, prirodi i Zemlji.

   Trava koju preko dana ulegnem za malu noć se ispravi
I vlati opet kao šuma šume.
I ponovo se, u jutro, pri dnu pokrenu mravi.
U svako jutro ovde je dobro kao i u svako veče.
U podne crnim od sunca, zažednim, pa pijem.
Posle senka počinje da raste i da me tiho krije.
Kad je suton: ja ležim nauznak i čekam da prva zvezda poteče.
Ja, naivni gospodar i crni sluga ptica.
Voleo bih i ne bih voleo da neko svrati.
Možda se ispod drugih stopala neće ispraviti vlati.”
Stevan Raičković- Varke- Pesma tišine

Pozdrav, pa da se vidimo kada sve ovo prođe!!!

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 9. aprila 2020. inč Aktuelno

 

Teorija masene gravitacije i tamna energija

    25. januar 2020.

    Od Velikog praska svemir se širi, ali po zakonu fizike gravitacija kao privlačna sila bi trebalo da ga uspori. U stvarnosti nije tako, svemir ubrzava.

    Kao rešenje problema hipotetizovana je tamna energija koja bi trebalo da omogućava ubrzano širenje kosmosa. Ali niko zapravo ne zna o čemu se tu radi.

    Claudia de Rham, profesor teorijske fizike na Imperial koledžu u Londonu za sebe kaže da joj stručnost leži u interfejsu između fizike čestica, gravitacije i kosmologije u kojoj razvija i testira nove modele i paradigme. Radi na razumevanju gravitacije na fundamentalnom nivou, sa naglaskom na teorijsku konzistentnost, kvantnu stabilnost i relevantnost za kosmologiju.

    De Rham Teorijom masene gravitacije modifikuje Ajnštajnovu Teoriju opšte relativnost tako što gravitonima, hipotetičkim česticama, nosiocima gravitacione sile daje masu. Po Ajnštajnu gravitoni nemaju masu.

    Ako gravitoni imaju masu, očekuje se da gravitacija ima uticaj na skalama vrlo velikih rastojanja, što bi moglo da objasni zašto širenje univerzuma nije obuzdano.

    „Jedna je mogućnost da vam možda neće trebati tamna energija, tačnije, sama gravitacija ispunjava tu ulogu“, kaže De Rham.

    De Rham ističe da je u ovoj fazi masena gravitacija još uvek samo teorija. Matematički je to proverivo, ali ne znamo da li odražava empirijsku stvarnost. Ali s pojavom astronomije gravitacionih talasa biće moguće testirati predviđanja teorije u narednoj deceniji i dalje.

     „Bilo bi neverovatno kada bi se pokazalo da je ovo ispravno“, kaže ona.“To se može ili ne mora dogoditi, ali ono što će se dogoditi je da ćemo imati mnogo bolje temeljno razumevanje gravitacije i to je nešto tako duboko, to je danas jedno od velikih pitanja.“

     De Rhama zanima brzina gravitacije koja nikada nije direktno izmerena i za koju teorija predviđa da bi u nekim okolnostima mogla biti brža od svetlosti. Ona istražuje da li se gravitacija, poput svetlosti, kreće različitim brzinama kroz različite materijale. Ako se to dogodi, postojale bi gravitacione duge koje bi se mogle videti na teleskopima sa gravitacionim talasom.

     „Ako postoji nešto što ne razumemo ili postoji neko odstupanje u podacima, to je znak – znak da moramo nešto više da naučimo“, kaže ona. „To je znak da smo na ivici otkrivanja nečeg novog.“

      De Rhama očekuje da će nova generacija opservatorija gravitacionih talasa, poput ESA-e  svemirske opservatorije Lisa, u narednoj deceniji detektovati slabe gravitacione signale iz kosmosa i podići nivo nauke koji će omogućiti kvalitetniji rad.

Izvor :
Imperial College London
The Guardian

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 6. februara 2020. inč Astrofizika

 

Gravitacioni talasi i tamna materija

Ako prostor- vreme zamislimo kao dvodimenzionalno platno svaki objekat koji se nađe na njemu ga opterećuje i zakrivljuje svojom masom. Što je masa objekta veća, zakrivljenje platna je veće.

   Slično tome, po Teoriji opšte relativnosti Alberta Ajnštajna objekti u svemiru svojom masom deluju na četvorodimenzionlni prostor- vreme, deformišu ga, što se manifestuje kao gravitacija.

     Taj zakrivljeni deo prostor- vremena  oko nekog tela koje ima masu je njegovo gravitaciono polje.

Maciej Rębisz

    Gravitaciono polje jednog objekta privlačno deluje na drugi objekat koji može da padne u gravitaciono polje prvog objekta i orbitira oko njega, kao Mesec oko Zemlje ili Zemlje oko Sunca.

    Dva tela mogu da se okreću jedno oko drugog, sve bliže i bliže, dok ne padnu jedno u drugo, sudare se. Kada se to dogodi nastaju deformacije u prostor- vremenu ili gravitacioni talasi.

    Laserska interferometarska gravitaciono-talasna opservatorija (LIGO) je 14. septembra 2015. godine prvi put detektovala gravitacione talase koji su nastali sudarom dve crne rupe. Opservatorije LIGO i Virgo su detektovale gravitacione talase iz najmanje još 10 spajanja crnih rupa. Spajanje dve neutronske zvezde je prvi put detektovano 2017. godine.

     Posle Velikog praska novouobličena materija i prostor- vreme se šire i postaju sve veći. Ako je taj rast neujednačen, određena područja postaju gušća od ostalih. U nekom trenutku univerzuma ti džepovi guste materije se pod vlastitom gravitacijom urušavaju i formiraju rane crne rupe.

    Za razliku od crnih rupa nastalih kasnije eksplozijom masivnih zvezda, prvobitne crne rupe nemaju minimalni prag mase potreban da bi se one formirale. Ako bi LIGO i Virgo detektovali crnu rupu manje mase od mase Sunca, to bi mogla biti prvobitna crna rupa.

     Do sada hipotetička tamna materija nije otkrivena ali se smatra da je u svemiru ima 85% više od vidljive materije. Ovaj stav se zasniva na nekim gravitacionim efektima zapaženim širom svemira koji se objašnjavaju postojanjem nevidljive tamne materije.

     Čini se da tamna i normalna materija uzajamno deluju samo putem gravitacije. Moguće je da čestice tamne materije međusobno komuniciraju kao i poznate čestice i pri tome formiraju kompaktne tamne objekte.

     Jedan od kandidata za česticu tamne materije je aksion. Oni bi mogli da se kondenzuju u Boze-Ajnštajnov kondenzat ili aksionske zvezde. Moguće je da se značajan deo aksionske tamne materije nalazi u obliku tamnih aksionskih zvezda, kao neutroni u neutronskim zvezdama.Moguće je i da su prvobitne crne rupe sačinjene od tamne materije.

    Ako je svemir naseljen kompaktnim tamnim objektima neki od njih mogu da se nađu u uzajamnom gravitacionom delovanju sa zvezdama obične materije. Normalna zvezda i tamni objekat mogu mirno gravitaciono da koegzistiraju.

     Eksplozija zvezde kao supernove može da promeni odnose između novonastale neutronske zvezde i tamnog objekta. Spajanje aksionske zvezde sa neutronskom zvezdom može da izazove gravitacione talase što LIGO i Virgo  mogu da detektuju ali ne i da identifikuju učesnike događaja. Ali teleskopi koji detektuju elektromagnetne signale koji prate tako nastale gravitacione talase bi to mogli da urade.

    Od objavljivanja Teorije opše relativnosti, koja je predvidela postojanje gravitacionih talasa i njihovog otkrića prošlo je 100 godina. Ostaje nam da očekujemo da će gravitacionoj astronomiji trebati manje vremena da dođe do otkrića onoga što se danas začinje kao teorija.

   Detaljnije: Symmetry

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 2. februara 2020. inč Astrofizika

 

Da li tamna materija doprinosi kosmičkom gama sjaju

    26. januar 2020.

Pozadinsko gama zračenje (žuto) se poklapa sa kosmičkim regionima koji sadrže više materije (crveno). (DES). (Daniel Gruen / SLAC / Stanford, Chihvai Chang / Universiti of Chicago, Alek Drlica-Vagner / Fermilab)

    Astrofizičari su došli korak bliže razumevanju porekla slabog sjaja gama zraka na nebu. Analize ukazuju da je ovo svetlo sjajnije u regionima koji sadrže više materije i prigušenije tamo gde materije ima manje. Sada je prvi put otkrivena ova korelacija koja može da se koristi za razumevanje uzroka pozadinskih gama zraka.

    Sjaj neobjašnjenih pozadinskih gama zraka potiče iz dalekih i bledih izvora koji se ne mogu pojedinačno identifikovati. Činjenica, da se lokacije odakle potiču gama zraci podudaraju sa mestima velike mase u dalekom svemiru mogla bi da bude ključna za identifikovanje tih izvora.

    Studija je koristila podatke jednogodišnjeg istraživanja tamne energije Dark Energy Survey (DES), koja koristi optičke slike neba, i podatke prikupljane devet godina sa Svemirskog gama teleskopa Fermi.

    Gama zračenje je najenergičniji oblik svetlosti. Nastaje u širokom rasponu kosmičkih pojava, često izuzetno nasilnih, kao što su: eksplozije zvezda, neutronske zvezde, aktivne galaksije.

    Jedan od izvora gama zraka su blazari, aktivne galaksije sa supermasivnim crnim rupama u svom centru koje gutaju okolnu materiju i isijavaju mlazeve plazme i gama zraka. Ove mlazeve vidi svemirska opservatorija Fermi kada su oni usmereni prema nama.

       Blazari su najjednostavnija pretpostavka, ali novi podaci ukazuju da njihova populacija nije dovoljna da se objasni uočena povezanost gama zraka sa distribucijom mase.

    Kada se izuzmu poznati izvori, karta neba i dalje sadrži pozadinske gama zrake čiji sjaj varira od regiona do regiona.

Greg Stewart/SLAC National Accelerator Laboratory)

    Drugi potencijalni izvor je hipotetička nevidljiva tamna materija za koju se veruje da čini 85% univerzuma. Ona bi mogla proizvesti gama zrake kada se čestice tamne materije susreću, urušavaju jedna u drugu i anihiliraju.

    Vodeća teorija predviđa da slabo interaktivne čestice tamne materije, VIMP-ovi, u međusobnom sudaru anihiliraju i stvaraju gama zrake. Gama zraci iz određenih kosmičkih regiona bogatih materijom bi mogli da potiču iz interakcija tih čestica.

    Potpisi gama zraka nastalih od uništenih VIMP-ova traženi su na raznim lokacijama za koje se veruje da sadrže tamnu materiju, uključujući centar Mlečnog puta i patuljaste galaksije koje orbitiraju okolo. Ove pretrage još nisu našle prepoznatljive signale tamne materije.

    Iako je verovatnoća da je izmerena korelacija samo slučajni efekat, oko jedan prema hiljadu, istraživačima je potrebno više podataka za konačnu analizu.

    Ovi rezultati, po prvi put povezuju mape gama zraka, materije i tamne materije i puni su potencijala, ali trenutno je veza još uvek nedovoljna.

    Jedno od glavnih ograničenja trenutne analize je količina dostupnih podataka o gravitacionim sočivima. Podaci od 40 miliona galaksija nisu dovoljni. Kada kroz objektive teleskopa prođu podaci milijardu galaksija, iz mnogo većeg nebeskog regiona podaci će biti pouzdaniji.

    Studija pokazuje da korelacija distribucije materije i gama zraka može da se koristi  kako bi se saznalo više o tome šta izaziva pozadinu gama zraka. Sa više podataka sa DES, LSST i drugih projekata poput budućeg Svemirskog teleskopa Euclid, produbiće se razumevanje potencijalnih izvora.

    Tek tada bi moglo da se utvrdi da li ovaj sjaj gama zraka potiče od samouništenja tamne materije. Biće to i dokaz postojanja tamne materije.

Izvor: SLAC National accelerator laboratory

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 30. januara 2020. inč Astrofizika

 

Teški metali u zvezdama ukazuju na istoriju galaksija

(Credit: NAOJ, University of Tokyo)

9. januar 2020.
   Različiti teški metali nastaju u eksplozijama prilikom spajanja binarnih neutronskih zvezda. Oni se zatim inkonporiraju u novonastale zvezde gde se po karakterističnim talasnim dužinama kao potpisima mogu prepoznati.

    Astronomi su katalogizovali potpise 9 teških metala u infracrvenom svetlu džinovskih i superdžinovskih zvezda. Ova zapažanja će pomoći istraživačima da shvate kako su spajanja binarnih neutronskih zvezda uticala na hemijski sastav i evoluciju Mlečnog puta i drugih galaksija.

    Odmah nakon Velikog praska, u svemiru su postojali samo vodonik i helijum. Ostali elementi su formirani kasnije u procesu nuklearne fuzije u zvezdama ili u supernovama ili u spajanju neutronskih zvezda. Detalji različitih procesa i njihovi relativni doprinosi još uvek se malo razumeju. Bolje razumevanje hemijske evolucije galaksija važno je za razumevanje nastanka okruženja bogatim elementima oko planeta poput Zemlje. Posebno se metali teži od nikla mogu koristiti za praćenje spajanja neutronskih zvezda.

    Istraživački tim sa Univerziteta u Tokiju, Univerziteta Kjoto Sangio i NAOJ koristio je VINERED infracrveni spektrograf na 1,3m teleskopu Araki u Astronomskoj opservatoriji Kojama u Kjotou u Japanu da potraži „potpise“ teških metala u 13 džinovskih i superdžinovskih zvezda. Njih je lako posmatrati, čak i ako su daleko, a infracrvena svetlost ima prednost jer može da se vidi u regionima gde međuzvezdana materija blokira vidljivu svetlost.

    Svaki element u zvezdi stvara poseban „potpis“ apsorbujući određene talasne dužine njene svetlosti. Tim je uporedio spektar, detaljne informacije o talasnoj dužini svake zvezde sa bibliotekama koje sadrže desetine teoretski predviđenih apsorpcionih linija i našao 23 linije proizvedene od 9 elemenata od cinka do disprozijuma.

    Ovi rezultati su astronomima omogućili merenje nivoa tih teških metala u drugim zvezdama, mapiranje hemijske raznolikosti i određivanje evolucije Mlečnog puta i drugih galaksija.

Izvor: NAOJ

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 10. januara 2020. inč Astrofizika

 

Isak Asimov, 100 godina


     Pre 100 godina, 2. januara 1920. godine rodio se Isak Asimov.

 

    Dok sam se ovih dana pripremao da nešto napišem o Isaku Asimovu, povodom stogodišnjice njegovog rođenja naišao sam na pesmu Vasionac Tina Ujevića.

    Ne znam da li su oni čuli jedan za drugog, delom svojih života bili su savremenici, možda su, a verovatno nisu. Da li bi se dopali jedno drugom? Tinu se Isak, moguće ne bi dopao, a Isaku bi se samo posle čitanja Pobratimstvo lica u svemiru Tin dopao.

    Dok sam čitao Tinovog Vasionca sve vreme sam imao asocijaciju na Isaka. Moguće da je to samo moj lični doživljaj, kao u snu, kao kada sanjaš ono o čemu si razmišljao. Moguće je, da je Isak čitao Vasionca, da bi kao u ogledalu, video sebe u njemu.

 

“Sto glasova iz stotine grla,
iz dubina stostruke mi svijesti,
grmi, kliče: Još me nije strla
teška žalost zatajanih vijesti.

Sto pjesama iz sto mojih vrela,
iz dubljine stostruke mi vode,
šiknu, viknu: Nije me raspela
zarobljena boginja slobode.

Kliče, vapi duša mnogim umom,
buni se u grudi srce šire.
Dokle hodam pogaženim humom,
uskrsnut ću Asir i Misire.

Struje misli kao vir zelenca.
Pomiče se moja mrtva snaga.
Sebe motrim usred svoga zdenca,
uspravljam se usred sarkofaga.

Uske su mi ove male zemlje.
Kratke su mi moje bijele ruke.
Gorke su mi ove suhe žemlje.
Ja bih mogo, Svjetlo, u hajduke.

Kroz ocean neba ja sam ronac
i u mrežu lovim mliječne staze,
Mjesečić i Sunčić, Vasionac.
Mene pravo samo zvijezde paze.

Borci viču: Konja! A mornari: Jedra!
A ja, opit glasom pomorkinja vila,
žudim samo plavet, Vasiona Njedra,
i ja vičem: Krila! – krila, krila!”

 

    Isak Asimov je jedan od najvećih i najplodnijih autora naučne fantastike, uz Artura Klarka i Roberta Hajnlajna. On je kodirao SF žanr. Na nekoj SF katedri, kao kultnog pisca naučne fantastike Isaka Asimova bi proučavali bar jedan semestar.

    Kratke priče, romani, čitavi epovi, o drugim i budućim svetovima su naslikani u njegovim delima. Ono što nam egzatna nauka predstavlja brojkama i matematičkim formulama on nam predstavlja literarnim opisima, monolozima i dijalozima junaka i likova u svojim pripovetkama i romanima. SF piscima je bio motivator, uzor. Teško ga je svrstavati u žanrove SF literature, oprobao se u svemu.


     Posebno bi bio proučavan kao popularizator nauke. Vodič kroz nauku,  Razumeti fiziku,u tri toma, Hronologija nauke i otkrića i mnogi drugi radovi na temu astronomije, matematike, hemije i istorije stajali bi u fusnotama i popisu korištene literature mnogih naučnih radova.

     Neverovatna produkcija od preko 500 knjiga je navela neke njegove fanove da misle da je i on sam vanzemaljac. Govorilo se da iza sebe ima armiju pisaca- klonova koji po dogovoru pišu na zadatu temu ili koriste njegovo ime da bi zaradili za život.

     Najmanje je poznat po tome što je radio kao profesor biohemije na Univerzitetu u Bostonu.

     Kolko je filmova snimljeno u kojima se pojavljiju raznoliki roboti koji su ustrojeni i ponašaju se po zakonima robotike koje je dao Isak Asimov:

  1. Robot ne sme da povredi ljudsko biće, niti da, uzdržavanjem od delanja, dopusti da ljudsko biće bude povređeno.
  2. Robot mora da izvršava naređenja koja mu daju ljudska bića, osim ako se to ne kosi sa I zakonom.
  3. Robot mora da zaštiti svoju egzistenciju, osim ako se to ne kosi sa I i II zakonom.

     Kao u nekom od svojih romana umro je od HIV-a, koji je dobio transfuzijom zaražene krvi tokom operacije srca 6. aprila 1992. godine,.

     Pa izvolte. Najpe će te se izgubiti u prostoru i vremenu njegovih dela. Ko želi da se nađe u njegovim delima trebaće mu puno vremena.

 


     U periodu od kraja 60-ti do 90-tih, 20 veka, u časopisima Kosmoplov, Galaksija i Sirijus štampane su mnoge njegove pripovetke i eseji.

Pripovetke objavljene u Kosmoplovu

Pripovetke objavljene u Sirijusu

Sirijus je objavio još dvadesetak priča Isaka Asimova.

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 7. januara 2020. inč SF- Naučna fantastika

 

Otkriće ugljenika oko mladih galaksija

Atakama veliki milimetarski/submilimetarski niz- ALMA- Babak Tafreshi

      Radio teleskop Atakama veliki milimetarsko/submilimetarski niz (ALMA) detektovao je gigantske oblake gasovitog ugljenika u prečniku većem od 30 000 svetlosnih godina oko mladih galaksija. Ovo je prva potvrda da su se atomi ugljenika, nastali u zvezdama u ranom univerzumu proširili dalje od galaksija. Nijedna teorijska studija nije predvidela ugljenik oko rastućih galaksija, što dovodi u pitanje naše trenutno razumevanje evolucije kosmosa.

     „Mi smo detaljno pregledali naučnu arhivu ALMA i prikupili podatke koji sadrže radio signale jona ugljenika u galaksijama u ranom univerzumu, milijardu godina nakon Velikog praska“, kaže Seiji Fujimoto, astronom sa Univerziteta u Kopenhagenu i Tokiju, vodeći autor istraživačkog rada. „Kombinovanjem svih podataka postigli smo neviđenu osetljivost. Dobijanje podataka istog kvaliteta sa jednim posmatranjem trajalo bi 20 puta duže od uobičajenih opažanja ALMA-e, što je gotovo nemoguće postići.“

     Elementi, ugljenik i kiseonik nisu postojali u univerzumu u vreme Velikog praska. Nastali su kasnije nuklearnom fuzijom u zvezdama. Još uvek nije jasno kako se ti elementi šire po univerzumu. Do sada su pronađeni teški elemente u mladim galaksijama, ali ne i izvan njih. Ovaj istraživački tim je sumirao slabe signale pohranjene u arhivi podataka i pri tom pomerio granice.
        Mlada galaksija okružena gasovitim ugljenikom. Crvena boja prikazuje raspodelu ugljenika. Slika predstavlja rastojanje od 70 000 svetlosnih godina. Udaljenost galaksije je 12,8 milijardi svetlosnih godina.
 Credit: ALMA (ESO / NAOJ / NRAO), NASA/ESA-in ST Habl.

    „Oblaci gasovitog ugljenika su pet puta veći od rasporeda zvezda u galaksijama, primećeno je pomoću ST Habla “, objašnjava Masami Ouchi, profesor Nacionalne astronomske opservatorije Japana i Univerziteta u Tokiju. „Primetili smo difuzne, ogromne oblake ugljenika koji su plutali u mračnom Univerzumu.“
 
    Kako su nastale ove čaure ugljenika? „Eksplozije supernovih u završnoj fazi života zvezda izbacuju teške elemente formirane u zvezdama“, kaže profesor Rob Ivison, naučni rukovodioc u Evropskoj južnoj opservatoriji. „Mlazovi visokoenergetskog zračenja iz supermasivne crne rupe u centrima galaksija bi mogli da prenose ugljenik izvan galaksija u svemir. “

      Istraživački tim napominje da trenutni teorijski modeli ne mogu da objasne tako velike oblake ugljenika oko mladih galaksija, što ukazuje da neki novi fizički procesi trebaju da budu uključeni u kosmološke simulacije.

    Tim koristi ALMA i druge teleskope širom sveta kako bi dodatno istražio implikacije otkrića ovih odliva iz galaksija i njihove oreole bogate ugljenikom.

    Rezultati su objavljeni u Astrophysical Journal-u  pod nazivom S. Fujimoto et al. “First Identification of 10 kpc [CII] Halo around Star-Forming Galaxies at z=5-7”, 16. decembra 2019.
Izvor: ALMA

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 17. decembra 2019. inč Astrofizika

 
 
%d bloggers like this: